p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
AN ISOLATED TRACHEOBRONCHHIAL RUPTURE CAUSED BY BLUNT TRAUMA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 192-193

AN ISOLATED TRACHEOBRONCHHIAL RUPTURE CAUSED BY BLUNT TRAUMA

Suat Tayan1, Ali Burak Çulhaoğlu1, Mehmet Mihmanlı1, Uğur Dikmen1
Şişli Etfal Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği

Midthorasic tracheobronchial rupture case caused by blunt injury, treated at the emergency ward of Şişli Etfal Hospital Because of the location of the injury and the rarity of the mechanism, we try to present the case by summarizing the relevant literature. After blunt thorax injury, failure of the lung to expand after thoracostomy tube insertion should suggest tracheobronchial rupture and delay in diagnoses can be fatal.


KÜNT TRAVMA İLE OLUŞAN İZOLE TRAKEOBRONŞİAL RÜPTÜR ( BİR OLGU NEDENİYLE )

Suat Tayan1, Ali Burak Çulhaoğlu1, Mehmet Mihmanlı1, Uğur Dikmen1
Şişli Etfal Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği

Şişli Etfal Hastanesi acil cerrahi biriminde tedavi edilen künt travma ile oluşmuş midtorasik trakeobronşial rüptür olgusu. Travmanın yeri ve mekanizmanın nadir oluşu nedeniyle, bu konudaki literatürüde gözden geçirerek sunmaya çalıştık. Künt toraks travmasını takiben oluşan pnömotoraksın tüp drenajla düzeltilemediği durumlarda trakeabronşial rüptür olasılığının düşünülmesi gerektiği ve tanı gecikmesinin ölümcül olabileceği vurgulandı.


Suat Tayan, Ali Burak Çulhaoğlu, Mehmet Mihmanlı, Uğur Dikmen. AN ISOLATED TRACHEOBRONCHHIAL RUPTURE CAUSED BY BLUNT TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 192-193