p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
CERVICAL SPINE INJURIES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 31-34

CERVICAL SPINE INJURIES

Kemal Dolay1, Ali Kocataş1, Halil Alış1, Yüksel Arıkan1, Recep Güloğlu1, Cemallettin Ertekin1
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Travma ve Acil Cerrahi Birimi

We evaluated Cervical Spine Injuries (QSI) of 70 patients admitted to Trauma and Emergency Surgical Unit at Istanbul Medical School between January 1991-December 1995. The cause of injury was motor vehicle accident in (57%) and fall in (21 %). In addition to plain cervical radiography performed in all patients, computerized Tomography (80 %) and Magnetic Resonance Imaging (MRI) (10%) were performed. Conservative treatment was performed in 92.8 % and surgical treatment to 7.1% of the cases. Of the total 70 patients, 38 (55,7 %) were discharged, 10 (5.7 %) were lost and 22 were referred to other clinics for treatment. Because CSI cause high mortality and morbidity patients with multiple trauma should undergo a complete neurological examination following stabilization of the respiratory and hemodynamic status and CSI should be considered unless otherwise is proven by radiological methods.

Keywords: CERVICAL SPINE INJURY, TRAUMA

SERVİKAL OMUR YARALANMALARI

Kemal Dolay1, Ali Kocataş1, Halil Alış1, Yüksel Arıkan1, Recep Güloğlu1, Cemallettin Ertekin1
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Travma ve Acil Cerrahi Birimi

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Travma ve Acil Cerrahi Birimine Ocak 1991 -Aralık 1995 tarihleri arasında başvuran 70 servikal omur yaralanmalı (SOY) olgu gözden geçirildi. Olguların %57si araç kazasına, %21'i düşmeye bağlı oluşmuştur. Hastaların tamamında çekilen direkt grafilere ilave olarak, % 80 bilgisayarlı tomografi (BT) ve %10 (manyetik rezonans görüntüleme MRG) tetkikleri yapıldı. Vakaların %92.8'inde konservatif tedavi, %7.1'inde cerrahi girişim uygulandı. Hastaların %55.7'si taburcu olurken, %15.7si kaybedilmiş, %28.5'inin tedavileri diğer kliniklerde sürdürülmüştür. SOY'ları yüksek oranda mortalite ve morbiditeye sebep olduğu için, politravmatize hastaların solunum ve dolaşım kontrolünü takiben ayrıntılı nörolojik muayene yapılmalı ve görüntüleme metodları ile aksi ispatlanıncaya kadar SOY var gibi düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: SERVİKAL OMUR YARALANMASI, TRAVMA

Kemal Dolay, Ali Kocataş, Halil Alış, Yüksel Arıkan, Recep Güloğlu, Cemallettin Ertekin. CERVICAL SPINE INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 31-34