p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
THE PRESENTATION OF KEAH SURGICAL EMERGENCY POLICLINIC PATIENTS FOR FOUR YEARS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 17-22

THE PRESENTATION OF KEAH SURGICAL EMERGENCY POLICLINIC PATIENTS FOR FOUR YEARS

Gülay Dalkılıç1, Mustafa Öncel1, Hakan Acar1, Metin Topsakal1, Ergin Olcay1
Keah, 1. Cerrahi Servisi

88649 patients, admitted to Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (KEAH) Surgical Emergency Policlinics from 1.4.1993 to 31.3.1997 analysed retrospectively by dividing four one-year periods. According to their reasons of apply, patients are classified as traumatic (Traffic accident, penetrating wounds, gunshot wounds and patients have fallen or got thrashings) and non-traumatic. During this period there was a significant increase in trauma patients and a male dominance was visible. In winter season, there was not a significant difference in the number of patients admitted because of traffic accidents. But in other seasons the number of patients without trauma increased so a relative dominance was seen in the number of patients admitted because of traffic accidents when compared with whole policlinic patients.

Keywords: EMERGENCY SERVICE, TRAUMA, TRAFFIC ACCIDENTS

KEAH ACİL CERRAHİ POLİKLİNİĞİNİN DÖRT SENELİK TRAVMA HASTALIKLARININ DÖKÜMÜ

Gülay Dalkılıç1, Mustafa Öncel1, Hakan Acar1, Metin Topsakal1, Ergin Olcay1
Keah, 1. Cerrahi Servisi

1.4.93-31.3.97 tarihleri arasında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (KEAH) Acil Cerrahi polikliniğine başvuran 88.649 hasta birer senelik dört döneme ayrılarak retrospektif olarak incelendi. Hastalar başvuru şikayetlerine göre travma (trafik kazası - delici alet yaralanması, ateşli silah yaralanması ve düşme-darp) ve travma dışı olarak sınıflandırıldı. Travma hastalarında anlamlı bir artış vardı ve erkek hakimiyeti gözleniyordu. Kış aylarında trafik kazası sebebi ile olan başvurularda anlamlı bir değişiklik gözlenmiyordu. Ancak diğer mevsimlerde travma dışı sebebi ile olan başvurular arttığı için kış mevsiminde trafik kazası sonucu olan başvuruların tüm poliklinik hastalarına oranı göreceli olarak artıyordu.

Anahtar Kelimeler: ACİL SERVİS, TRAVMA, TRAFİK KAZASI

Gülay Dalkılıç, Mustafa Öncel, Hakan Acar, Metin Topsakal, Ergin Olcay. THE PRESENTATION OF KEAH SURGICAL EMERGENCY POLICLINIC PATIENTS FOR FOUR YEARS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 17-22