p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 9 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
CONSERVATIVE TREATMENT OF EPIDURAL HEMATOMAS (CLINICAL EXPERIENCE IN 86 CONSECUTIVE CASES) [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 39-44

CONSERVATIVE TREATMENT OF EPIDURAL HEMATOMAS (CLINICAL EXPERIENCE IN 86 CONSECUTIVE CASES)

Mustafa Bozduğa1, Erhan Çelikoğlu1, Gürsel Polat1, Ayhan Kara1, Kâmil Diriker1, Işık Gürel1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği, İstanbul

Epidural hematomas not causing mass effect and neurological deficit can be managed conservatively. In this retrospective study, 86 patients treated conservatively and 268 patients treated surgically were analyzed. The results demonstrated that age of the patient and the neurological status were important clinically, and location, thickness, volume and mass effect of the hematoma were important radiologically. Conservative treatment is more common in infants and old patients. The temporal and posterior fossa epidural hematomas could be managed conservatively in a higher rate. Not only thickness and volume of the hematoma but also the parameters revealing mass effect were taken into account. Most oftenly a period of the first 24 hours was critical in decision making. All patients treated conservatively did well, and resorption of the hematoma was shown. Conservative management in patients sustaining certain clinical and radiological features is suggested and discussed in detail.

Keywords: COMPUTED TOMOGRAPHY, CONSERVATIVE MANAGEMENT, EPIDURAL HEMATOMA, HEAD INJURY

EPİDURAL HEMATOMLARIN KONSERVATİF TEDAVİSİ (86 OLGUDA KLİNİK DENEYİM)

Mustafa Bozduğa1, Erhan Çelikoğlu1, Gürsel Polat1, Ayhan Kara1, Kâmil Diriker1, Işık Gürel1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği, İstanbul

Kitle etkisi oluşturmayan ve nörolojik defisite neden olmayan travmatik epidural hematomlar konservatif olarak izlenebilir. Bu çalışmada, konservatif olarak izlenen 86 olgu ve cerrahi girişim yapılan 268 olgu retrospektif olarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, tedavi seçimini belirlemede etkili klinik göstergeler olarak hastanın yaşı ve nörolojik durumunun, radyolojik bakımdan da hematomun yeri, kalınlığı, hacmi ve kitli etkisinin önemli olduğunu göstermektedir. Konservatif olarak izlenen olgular infant dönemde ve ileri yaş grubunda daha yüksek oranda görüldü. Temporal ve posterior fossa yerleşimi, çoğunlukla cerrahi tedaviyi zorunlu kılan bir özellik olarak dikkati çekti; bunun yanında, paryetal ve frontal yerleşimde konservatif tedavi oranı yükselmekteydi. Hematomun kalınlığı ve hacminin yanında kitle etkisi bulguları tedavi seçiminde önemli bulundu. Genellikle ilk 24 saat tedavi seçimini belirlemek için kritik süre olarak belirlendi. Konservatif kalınan olguların tümü klinik olarak iyileşti, radyolojik olarak da hematomun rezorpsiyonu görüldü. Klinik ve radyolojik belirli koşulları taşıyan olgularda konservatif tedavi uygulanması önerilmekte ve çeşitli yönleri ile tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ, EPİDURAL HEMATOM, KAFA TRAVMASI, KONSERVATİF TEDAVİ

Mustafa Bozduğa, Erhan Çelikoğlu, Gürsel Polat, Ayhan Kara, Kâmil Diriker, Işık Gürel. CONSERVATIVE TREATMENT OF EPIDURAL HEMATOMAS (CLINICAL EXPERIENCE IN 86 CONSECUTIVE CASES). Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 39-44