p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Wohlfahrtiimonas chitiniclastica-related soft-tissue infection and osteomyelitis: A rare case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 1038-1041 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.01409

Wohlfahrtiimonas chitiniclastica-related soft-tissue infection and osteomyelitis: A rare case report

Mustafa Onur Karaca1, Merve Gürler2, Meltem Afacan2, Mustafa Mert Terzi1, Ebru Evren2, Güle Çınar Aydın3, Alper Tekeli2, Mahmut Kalem1, Zeynep Ceren Karahan2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara-Türkiye
2Department of Microbiology, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara-Türkiye
3Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara-Türkiye

Wohlfahrtiimonas chitiniclastica is a rare pathogen that was first isolated from Wohlfahrtia magnifica, a parasitic fly. It is an uncommon, but an emerging human pathogen reported only in Europe and South America. Until today, it has been reported to be a zoonotic pathogen originating from different geographic locations. The present case, a patient suffering from osteomyelitis in Turkey, represents the first report of this pathogen in this country and so far no reports of related osteomyelitis associated with W. chitiniclastica is available. Clin-ical awareness of these emerging human pathogens is crucial for controlling infectious diseases.

Keywords: Osteomyelitis, soft tissue infection; Wohlfahrtiimonas chitiniclastica; zoonotic infection.

Wohlfahrtiimonas chinisclastica ilişkili yumuşak doku enfeksiyonu ve osteomiyelit: Nadir bir olgu sunumu

Mustafa Onur Karaca1, Merve Gürler2, Meltem Afacan2, Mustafa Mert Terzi1, Ebru Evren2, Güle Çınar Aydın3, Alper Tekeli2, Mahmut Kalem1, Zeynep Ceren Karahan2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Wohlfahrtiimonas chitiniclastica, ilk olarak parazitik bir sinek olan Wohlfahrtia magnifica’dan izole edilen nadir bir patojendir. Nadir görülen ancak yeni ortaya çıkan bir insan patojenidir ve yalnızca Avrupa ve Güney Amerika’da rapor edilmiştir. Bugüne kadar farklı coğrafi konumlardan kaynaklanan zoonotik bir patojen olduğu bildirilmiştir. Türkiye’de osteomiyelitten muzdarip bir hasta olan mevcut olgu, bu ülkedeki bu patojenin ilk olgusudur ve şimdiye kadar W. chitiniclastica ile ilişkili osteomiyelit ile ilgili herhangi bir rapor mevcut değildir. Ortaya çıkan bu insan patojenlerine ilişkin klinik farkındalık, bulaşıcı hastalıkları kontrol etmek için oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Osteomiyelit, Wohlfahrtiimonas chinisclastica; yumuşak doku enfeksiyonu; zoonotik enfeksiyon.

Mustafa Onur Karaca, Merve Gürler, Meltem Afacan, Mustafa Mert Terzi, Ebru Evren, Güle Çınar Aydın, Alper Tekeli, Mahmut Kalem, Zeynep Ceren Karahan. Wohlfahrtiimonas chitiniclastica-related soft-tissue infection and osteomyelitis: A rare case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 1038-1041

Corresponding Author: Mustafa Onur Karaca, Türkiye
Manuscript Language: English