p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Spontaneous rectus sheath hematoma in three patients with COVID-19: Computed tomography findings [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1655-1658 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.02065

Spontaneous rectus sheath hematoma in three patients with COVID-19: Computed tomography findings

Serap Baş1, Metin Bektaş2
1Department of Radiology, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Anesthesia and Reanimation, İstanbul Yeni Yüzyıl University, Gaziosmanpaşa Hospital, İstanbul-Türkiye

The pulmonary symptoms secondary to severe acute respiratory syndrome in coronavirus (COVID-19) infections are the most common presentation for the disease; however, it is now known that in a small portion of patients, severe hemorrhagic complications can also be seen. In this report, three cases of elderly women with known COVID-19 infection, developing spontaneous rectus sheath hematoma on anticoagulation therapy, are presented. Three cases presented above emphasize the need to perform a computed tomography examination after a sudden hemodynamic deterioration and a decrease in hemoglobin count in COVID-19 patients in intensive care units (ICUs). Since this clinical deterioration can be caused by spontaneous rectus sheath hematomas (RSH), it must be taken into consideration while examination. If these RSHs rupture into the abdominal cavity, the outcome may be fatal in few hours as represented in two of our cases. Major spontaneous hemorrhage in COVID-19 patients is quite uncommon; therefore, it may cause serious complications as it is rarely taken into consideration. Failure to acknowledge such a risk could significantly worsen the prognosis of the patients especially in ERs and ICUs.

Keywords: COVID-19 disease, intensive care units, spontaneous rectus sheath hematoma.

Covid-19’lu üç hastada spontan rektus kılıf hematomu: Bilgisayarlı tomografi bulguları

Serap Baş1, Metin Bektaş2
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
2İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul

Koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonlarında şiddetli akut solunum sendromuna sekonder pulmoner semptomlar, hastalığın en sık görülen prezentasyonu olmakla birlikte, hastaların küçük bir kısmında ciddi hemorajik komplikasyonların da görülebildiği artık bilinmektedir. Bu yazıda, antikoagülan tedavi sırasında spontan rektus kılıf hematomu (RSH) gelişen, Covid-19 enfeksiyonu olduğu bilinen üç yaşlı kadın olgusu sunuldu. Bu olgular, yoğun bakım ünitelerinde Covid-19 hastalarında ani hemodinamik bozulma ve hemoglobin sayısında azalma sonrasında bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesi yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu klinik bozulma ve hemoglobin düşüşü spontan RSH’den kaynaklanabileceğinden muayene sırasında dikkate alınmalıdır. Bu RSH’ler karın boşluğuna açılırsa, iki olgumuzda gösterildiği gibi sonuç birkaç saat içinde ölümcül olabilir. Covid-19 hastalarında majör spontan kanama oldukça nadirdir, bu nedenle nadiren dikkate alındığı için ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Böyle bir riskin gözardı edilmesi, özellikle acil servislerde ve yoğun bakım ünitelerinde hastaların prognozunu önemli ölçüde kötüleştirebilir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 hastalığı, spontan rektus kılıf hematomu, yoğun bakım ünitesi.

Serap Baş, Metin Bektaş. Spontaneous rectus sheath hematoma in three patients with COVID-19: Computed tomography findings. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1655-1658

Corresponding Author: Serap Baş, Türkiye
Manuscript Language: English