p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 5 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Carotico-jugular fistula following a ballistic injury [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(6): 542-544 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.02603

Carotico-jugular fistula following a ballistic injury

Recep Oktay Peker1, Mustafa Etli1, Ulaş Sağlam1, Zafer Erk1, Tülay Tunçer Peker2, Mehmet Özaydın3, Ahmet Yeşildağ4
1Department Of Cardiovascular Surgery, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey
3Department Of Cardiology, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey
4Department Of Radiology, Selçuk University, Meram Medical School, Konya, Turkey

Carotico-jugular fistulae are known complications of gunshot injuries and stab wounds, but they can be iatrogenic. Untreated, these lesions may lead to heart failure, endocarditis, cerebral embolization. We present the CT-angiographic view and its value for treatment strategy in carotico-jugular fistula. 35 year old man was referred in the second hour of a ballistic injury on the right side of the neck. Physical examination revealed hematoma, exit hole and thrill on the right sternocleidomatoid muscle. Diagnosis was confirmed with doppler ultrasound and CT-angiography. Surgical interposition with 6 mm PTFE for carotid artery and with 12 mm dacron for internal jugular vein was performed. Fistulous tract was ligated. In the postoperative 6th month doppler ultrasound was normal and the patient was on antiaggregant therapy and healthy.

Keywords: Ballistic injury, carotico-jugular fistula, CT-angiography

Balistik yaralanmaya bağlı karotiko-juguler fistül

Recep Oktay Peker1, Mustafa Etli1, Ulaş Sağlam1, Zafer Erk1, Tülay Tunçer Peker2, Mehmet Özaydın3, Ahmet Yeşildağ4
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Isparta
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Isparta
4Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Konya

Karotiko-juguler fistüller ateşli silah, kesici alet yaralanması sonucu veya iatrojenik olabilir. Geç dönemde kalp yetmezliği, endokardit, serebral embolizasyon gibi komplikasyonlarla ortaya çıkabilir.Bu yazıda nadir görülen karotiko-juguler fistülde BT-anjionun tedaviyi planlamaya katkısı ve görüntüleme bulgusu sunuldu. 35 yaşında erkek hasta sağ servikal bölgeden ateşli silah yaralanmasıyla merkezimize 2.saatte sevk edildi. Fiziksel incelemede sağ sternokleidomastoid adalesi yakınında hematom ve çıkış deliği, şiddetli üfürüm ve trill tespit edildi. Doppler ultrason ve BT-anjio ile tanı konuldu. Cerrahi yaklaşım ile 6mm PTFE kullanılarak karotis artere, 12mm dacron greft ile de juguler vene interpozisyon yapıldı.Fistül traktı kapatıldı. Postoperatif 6.ayda USG yapılan hasta antiagregan tedavi ile sorunsuz izlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Balistik yaralanma, karotiko-juguler fistül, BT- anjio

Recep Oktay Peker, Mustafa Etli, Ulaş Sağlam, Zafer Erk, Tülay Tunçer Peker, Mehmet Özaydın, Ahmet Yeşildağ. Carotico-jugular fistula following a ballistic injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(6): 542-544

Corresponding Author: Recep Oktay Peker, Türkiye
Manuscript Language: Turkish