p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Delayed 31st day traumatic hemothorax on acenocoumarol for aortic valve replacement [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 70-72

Delayed 31st day traumatic hemothorax on acenocoumarol for aortic valve replacement

Konstantinos X Siafakas, Efthimios D Avgerinos, Alexandros Papalampros, Theodossios Perdikides
Department Of Thoracic Surgery, Hellenic Airforce Hospital, Athens, Greece

A 48-year-old man, on acenocoumarol due to past aortic valve replacement, was referred to our emergency department for left thoracic pain, progressive dyspnea and fatigue gradually worsening over the past 24 hours. Thirty-one days ago he had suffered from left rib fractures due to a fall, while 15 days ago his regular follow-up chest X-ray was negative for hemopneumothorax. On admission, chest X-ray revealed left pleural effusion, while his peripheral blood hematocrit was 28% and the INR 3.57. Following plasma transfusion his INR recovered to two, but five hours later his blood hematocrit dropped to 22.6%. The hemothorax was then drained by a chest tube and followed by blood transfusion. Acenocoumarol might not have been the initiating factor of delayed hemothorax, but could be blamed for the exacerbation of bleeding. It is recommended that all patients with rib fractures, receiving anticoagulants should have a close surveillance until the 4th week post-injury.

Keywords: Acenocoumarole, blunt trauma; hemothorax; rib fracture/complication.

Aortik kapak replasmanına yönelik asenokumarol kullanımı sırasında 31. günde meydana gelen geç travmatik hemotoraks

Konstantinos X Siafakas, Efthimios D Avgerinos, Alexandros Papalampros, Theodossios Perdikides
Yunan Hava Kuvvetleri Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Atina, Yunanistan

Aortik kapak replasmanı sonrasında asenokumarol kullanan 48 yaşında bir erkek, son 24 saat içinde sol torasik bölgede ağrı, ilerleyici dispne ve giderek kötüleşen tarzda halsizlik gelişmesi nedeniyle acil servise başvurdu. Hastada, 31 gün önce düşme nedeniyle sol kaburgalarında kırıklar gelişmişti ve 15 gün önce çekilen toraks grafisinde hemopnömotoraks bulunmuyordu. Hastaneye yatırılma sırasında çekilen göğüs filmi sol plevral efüzyon bulunduğunu ortaya koyarken, hastanın periferik kan hematokrit değeri %28 ve INR değeri de 3,57 idi. Plazma transfüzyonundan sonra hastanın INR değeri ikiye düştü, ancak beş saat sonra kan hematokrit değeri %22,6 seviyesine indi. Hemotoraks, bir göğüs tüpü yoluyla drene edildi ve daha sonra da kan transfüzyonu gerçekleştirildi. Asenokumarol geç hemotoraksı başlatan faktör olmayabilir, ancak kanamanın artmasından sorumlu tutulabilir. Antikoagülan alan ve kaburga kırığı bulunan bütün hastaların, travma sonrası 4. haftaya kadar yakın bir gözetimde tutulması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Asenokumarol, hemotoraks; kaburga kırıkları/ komplikasyon; künt travma.

Konstantinos X Siafakas, Efthimios D Avgerinos, Alexandros Papalampros, Theodossios Perdikides. Delayed 31st day traumatic hemothorax on acenocoumarol for aortic valve replacement. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 70-72

Corresponding Author: Efthimios D Avgerinos, Greece
Manuscript Language: English