p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Gastric perforation: An unusual complication after esophageal intubation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 1035-1037 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.08395

Gastric perforation: An unusual complication after esophageal intubation

Ozan Akıncı1, Özlem Akıncı2
1Department of General Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Radiology, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye

Gastric perforation secondary to accidental esophageal intubation is a very rare mortal complication with only a few cases reported in the literature. In the management of this fatal complication, the early diagnosis and rapid surgical intervention are critical. In this case report, we present our experience with an unusual case, who required intubation in the intensive care unit due to acute hypoxemia and subsequently developed gastric perforation.

Keywords: Complication, esophageal intubation, gastric perforation.

Gastrik perforasyon: Özofageal entübasyon sonrası sıradışı bir komplikasyon

Ozan Akıncı1, Özlem Akıncı2
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Yanlışlıkla yapılan özofagus entübasyonuna sekonder gastrik perforasyon oldukça nadir görülen mortal bir komplikasyondur ve literatürde yalnızca birkaç olgu raporlanmıştır. Erken tanı ve hızlı cerrahi müdahale bu ölümcül komplikasyonun yönetiminde önemlidir. Bu olgu sunumunda akut hipoksemi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde entübasyon uygulanan ve sonrasında gastrik perforasyon gelişen sıradışı bir olgu ile ilgili deneyimimizi sunduk.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, mide perforasyonu, özofageal entübasyon.

Ozan Akıncı, Özlem Akıncı. Gastric perforation: An unusual complication after esophageal intubation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 1035-1037

Corresponding Author: Ozan Akıncı, Türkiye
Manuscript Language: English