p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
Fat embolism syndrome after gluteal augmentation with hyaluronic acid: A case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(6): 960-962 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.08433

Fat embolism syndrome after gluteal augmentation with hyaluronic acid: A case report

İlhan Uz, Sercan Yalçınlı, Mehmet Efe
Department of Emergency Medicine, Ege University Faculty of Medicine, İzmir-Turkey

Fat embolism syndrome (FES) occurs classically characterized by the combination of acute respiratory failure, neurologic abnormalities, and a petechial rash. Forty-six-year-old female presented to our emergency department with agitation, altered mental status, and drowsiness. We learned that the patient had received a hyaluronic acid (HA) injection into her buttocks at a beauty center a few hours before her admission. She had no skin findings, but she was hypoxemic. She had lung computed tomography (CT) findings bilateral ground-glass opacities and pleural effusion and had multiple cerebral white lesion on brain magnetic resonance images (MRI). Patients presenting to the emergency department with sudden alteration in mental status should be questioned for recent surgical or invasive aesthetic procedures. Fat embolism syndrome should be considered even if the patient has no petechial rash. Brain MRI and lung CT should be the imaging modality of choice in these patients.

Keywords: Emergency medicine, fat embolism syndrome; hyaluronic acid injection.

Hyalüronik asit ile kalça dolgusu sonrası yağ emboli sendromu olgusu

İlhan Uz, Sercan Yalçınlı, Mehmet Efe
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir

Yağ embolisi sendromu, klasik olarak akut solunum yetmezliği, nörolojik anormallikler ve peteşiyal döküntü kombinasyonu ile ortaya çıkar. Kırk altı yaşında kadın hasta acil servise ajitasyon, bilinç değişikliği ve uykuya meyil şikayetleri ile başvurdu. Hastanın acil servise gelmeden saatlerce önce bir güzellik merkezinde, kalçalarına estetik amaçlı hyalüronik asit (HA) enjeksiyonu yapıldığı öğrenildi. Cilt bulguları yoktu ancak hipoksemi ile akciğer bilgisayarlı tomografisinde (BT) iki taraflı buzlu cam opasiteleri ve plevral efüzyon bulguları mevcuttu, ayrıca beyin manyetik rezonans görüntülerinde (MRG) çok sayıda beyaz lezyon vardı. Acil servise bilinçte ani değişiklikler ile başvuran hastalar, geçirilmiş cerrahi veya invaziv estetik prosedürler için sorgulanmalıdır. Yağ embolisi sendromu, hastanın peteşial döküntüleri olmasa bile düşünülmelidir. Beyin MR ve akciğer BT bu hastalarda tercih edilen görüntüleme yöntemi olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Acil tıp, hyalüronik asit enjeksiyonu; yağ emboli sendromu.

İlhan Uz, Sercan Yalçınlı, Mehmet Efe. Fat embolism syndrome after gluteal augmentation with hyaluronic acid: A case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(6): 960-962

Corresponding Author: İlhan Uz, Türkiye