p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 5 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Chi-chen CHANG,1 Hung-jung LIN,1 Ning-ping FOO,2 Kuo-tai CHEN1 [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(5): 453-454 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.08931

Chi-chen CHANG,1 Hung-jung LIN,1 Ning-ping FOO,2 Kuo-tai CHEN1

Chi-chen Chang1, Hung-jung Lin1, Ning-ping Foo2, Kuo-tai Chen1
1Emergency Department, Chi-mei Medical Center
2Department Of Emergency Medicine, Chi-mei Medical Center, Liouying

We report a 52-year-old woman presenting with stab wounds on her back and upper extremities. A knife retained in her chest wall was not discovered in the emergency department. This case reminds us that an obvious foreign body can be missed even after obtaining a detailed history, complete physical examination and plain film. Particularly, a retained foreign body increases the risk of infection and may cause further internal organ injury. We suggest that patients undergo computed tomography (CT) scanning whenever a penetrating wound cannot be explored adequately or the trauma surgeons are unable to perform detailed examinations on the injured patients. The CT images could delineate the course and severity of the penetrating injury, and decrease the risk of a retained foreign body.

Keywords: Foreign body, imaging; penetrating chest trauma; stab wound.

Gizli şeytan: göğüs duvarı içinde beklenmedik biçimde kalmış bıçak

Chi-chen Chang1, Hung-jung Lin1, Ning-ping Foo2, Kuo-tai Chen1
1Chi-mei Tıp Merkezi, Acil Servis,liouying, Tayvan
2Chi-mei Tıp Merkezi, Acil Tıp Kliniği,liouying, Tayvan

Bu yazıda, sırtında ve üst ekstremitelerinde bıçak yaralarıyla gelen 52 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Göğüs duvarında kalmış bıçak acil servis bölümünde fark edilmemişti. Olgu bize, ayrıntılı hasta öyküsü, tam bir fiziksel inceleme ve düz film çekilmesine rağmen belirgin bir yabancı cismin gözden kaçabildiğini hatırlatmaktadır. Çıkartılmamış bir yabancı cisim enfeksiyon riskini arttırabileceği gibi ilerde iç organ hasarına neden olabilir. Penetran yara yeterince incelenemediğinde veya travma cerrahı yaralı hastalarda ayrıntılı inceleme yapamıyorsa hastaların bilgisayarlı tomografi taramasından geçmesini öneririz. Bilgisayarlı tomografi görüntüleri penetran yaralanmayı, şiddetini ve yabancı bir cisim riskini aydınlatabilir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, görüntüleme; penetran göğüs travması; bıçak yarası.

Chi-chen Chang, Hung-jung Lin, Ning-ping Foo, Kuo-tai Chen. Chi-chen CHANG,1 Hung-jung LIN,1 Ning-ping FOO,2 Kuo-tai CHEN1. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(5): 453-454

Corresponding Author: Kuo-tai Chen, Taiwan
Manuscript Language: English