p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
ERCP with stenting of traumatic pancreatic duct transection: A case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 566-568 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.09334

ERCP with stenting of traumatic pancreatic duct transection: A case report

Deepa Prashant Makhija, Jayesh Desale, Charu Tiwari, Hemanshi Shah
Department Of Paediatric Surgery,T.N.M.C,Mumbai,India.

Pancreatic injuries, though rare, are associated with high morbidity because of location of pancreas adjacent to the various hollow and solid organs. Difficulty in early diagnosis adds to morbidity. Condition of the pancreatic duct is an important factor in grading the injury and deciding upon course of management. Conservative management is the line of treatment in lower grade injuries. Higher grades of pancreatic injuries are usually managed surgically. Endoscopic retrograde cholangiopancreaticography (ERCP) has recently emerged as an effective diagnostic as well as therapeutic modality for hepatobiliary and pancreatic pathologies. Presently described is case of a 12-year-old boy who presented with post-traumatic complete transection of pancreatic duct, which was successfully managed by ERCP-guided stenting of the duct. Therapeutic advantages of ERCP in trauma setting and difficulties involved are highlighted.

Keywords: Blunt abdominal trauma, ERCP, pancreatic transection, stenting.

Travmatik pankreas kanal transeksiyonunda stentlemeyle birlikte ERKP: Olgu sunumu

Deepa Prashant Makhija, Jayesh Desale, Charu Tiwari, Hemanshi Shah
Pediyatrik Cerrahi Anabilim Dalı, T.N.M.C, Mumbai-Hindistan

Seyrek görülmekle birlikte pankreas yaralanmaları çeşitli içi boş ve solid organlara yakınlıkları nedeniyle yüksek bir morbiditeyle ilişkilidir. Erken tanı koyma zorluğu morbiditeye katkıda bulunmaktadır. Pankreas kanalının durumu yaralanmayı derecelendirmede ve tedavi kararında önemli bir etkendir. Düşük dereceli yaralanmalarda konservatif tedavi uygulanır. Daha yüksek dereceli pankreas yaralanmaları genellikle cerrahi yolla tedavi edilir. Son zamanlarda kolanjiyobiliyer ve pankreatik patolojilerin etkili tanısal ve terapötik bir yöntemi olarak endoskopik retrograd kolanjiyopankreatikografi (ERKP) kullanılmaya başlanmıştır. Bu yazıda, endoskopik retrograd kolanjiyopankreatikografi kılavuzluğunda pankreas kanalı stentlenerek başarılı bir şekilde tedavi edilen posttravmatik komplet pankreas kanal transeksiyonu olan 12 yaşındaki bir erkek çocuğu sunuldu. Travma ortamında ERKP’nin terapötik avantajları ve ilişkin zorluklar vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ERKP, künt karın travması, pankreas transeksiyonu, stentleme.

Deepa Prashant Makhija, Jayesh Desale, Charu Tiwari, Hemanshi Shah. ERCP with stenting of traumatic pancreatic duct transection: A case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 566-568

Corresponding Author: Hemanshi Shah, India
Manuscript Language: English