p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Acute arterial occlusion due to vascular closure device: A report of two cases [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(2): 181-183 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.10705

Acute arterial occlusion due to vascular closure device: A report of two cases

Süleyman Utku Çelik, Ömer Arda Çetinkaya, Can Konca, Mehmet Ali Koç, Elvan Onur Kırımker, Akın Fırat Kocaay, İskender Alaçayır
Department of General Surgery, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara-Turkey

Vascular closure devices are frequently used after percutaneous arterial interventions to achieve hemostasis at the puncture site and facilitate early ambulation. Occasionally, complications have been reported with closure devices, such as hematoma, infection, arteriovenous fistula, pseudoaneurysm, and ischemia. This is a report of 2 cases of severe, acute-onset arterial occlusion and critical limb ischemia, one of which occurred in the upper limb following the use of a vascular closure device, and the required surgical treatment.

Keywords: Arterial catheterization, arterial occlusive disease; complication; vascular closure devices.

Vasküler kapatma cihazına bağlı gelişen akut arter tıkanıklığı: İki olgu sunumu

Süleyman Utku Çelik, Ömer Arda Çetinkaya, Can Konca, Mehmet Ali Koç, Elvan Onur Kırımker, Akın Fırat Kocaay, İskender Alaçayır
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Vasküler kapatma cihazı, endovasküler girişimsel işlemler sonrasında hemostazı sağlamak amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Bu cihazlar, ponksiyon yerinde hızlı bir hemostaz sağlamasının yanı sıra, hastanın erken mobilizasyonuna ve kliniğin iş yükünün azalmasına da olanak sağlamaktadır. Ancak nadir de olsa işleme bağlı komplikasyonlar bildirilmiştir. Bu yazıda, vasküler kapatma cihazı kullanımı sonrasında ani başlayan ve cerrahi girişim gerektiren iki akut arter tıkanıklığı olgusu paylaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Arteryel kateterizasyon, arteriyel oklüzif hastalıklar; komplikasyon; vasküler kapatma cihazları.

Süleyman Utku Çelik, Ömer Arda Çetinkaya, Can Konca, Mehmet Ali Koç, Elvan Onur Kırımker, Akın Fırat Kocaay, İskender Alaçayır. Acute arterial occlusion due to vascular closure device: A report of two cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(2): 181-183

Corresponding Author: Süleyman Utku Çelik, Türkiye
Manuscript Language: English