p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Spinal cord contusion and paraplegia resulting from indirect gunshot injury [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 702-705 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.12686

Spinal cord contusion and paraplegia resulting from indirect gunshot injury

Chen-Wei Wu1, Chien-Chin Hsu2, Kuo-tai Chen3
1Department of Emergency Medicine, School of Medicine, College of Medicine, Taipei Medical University, Taipei, Taiwan
2Department of Emergency, Chi-Mei Medical Center, Tainan-Taiwan
3Department of Biotechnology, Southern Tainan University of Technology, Tainan-Taiwan

Emergency physicians may overlook spinal cord injury in patients when the direct impact of a gunshot on the spine is lacking. A 30-year-old man who was shot on his right chest wall was brought to the emergency department. He arrived in a state of shock and underwent emergent thoracotomy for massive hemothorax. After surgery, he was found to be paraplegic. Magnetic resonance imaging of the spine showed T4 spinal cord contusion. The penetrating bullet dissipates energy to the surrounding tissue and contuses the spinal cord. Another assumption of the spinal cord injury is the impairment of blood supply to the cord. No effective treatment exists for gunshot-related indirect injury to the spinal cord. These reported cases reminded emergency physicians that after stabilization of the patient with a gunshot wound, a complete neurologic examination should be performed to discover occult spinal cord injury.

Keywords: Gunshot, indirect injury; paraplegia; spinal cord injury.

Dolaylı ateşli silah yaralanmasına bağlı omurilik kontüzyonu ve parapleji

Chen-Wei Wu1, Chien-Chin Hsu2, Kuo-tai Chen3
1Taipei Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Bölümü, Taipei-Tayvan
2Chi-Mei Tıp Merkezi, Acil Durum Bölümü, Tainan-Tayvan
3Güney Tainan Teknoloji Üniversitesi, Biyoteknoloji Bölümü, Tainan-Tayvan

Acil hekimleri, ateşli silahın omurgaya doğrudan etkisi olmadığı durumlarda hastalarda omurilik yaralanmasını gözden kaçırabilirler. Sağ göğüs duvarından vurulmuş 30 yaşındaki erkek hasta acil servise getirildi. Şok durumunda gelen hastaya masif hemotoraks nedeniyle acil torakotomi yapıldı. Ameliyattan sonra hastanın paraplejik olduğu tespit edildi. Spinal manyetik rezonans görüntülemede T4 seviyesinde kontüzyon görüldü. Delici merminin enerjisi çevre dokulara yayılır ve omurilikte kontüzyona neden olur. Omurilik yaralanmasına dair bir başka varsayım, spinal korda olan kan akışının bozulmasıdır. Ateşli silahla ilişkili dolaylı omurilik yaralanması için etkili bir tedavi mevcut değildir. Bildirilen bu olgular, acil hekimlerine ateşli silah yarası olan hastanın stabilizasyonundan sonra, gizli omurilik yaralanmasını saptamak için tam bir nörolojik muayene yapılması gerektiğini hatırlatmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah, dolaylı yaralanma; omurilik yaralanması; parapleji.

Chen-Wei Wu, Chien-Chin Hsu, Kuo-tai Chen. Spinal cord contusion and paraplegia resulting from indirect gunshot injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 702-705

Corresponding Author: Kuo-tai Chen, Taiwan
Manuscript Language: English