p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Analyses of clinical prognostic factors in operated traumatic acute subdural hematomas [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(3): 233-236

Analyses of clinical prognostic factors in operated traumatic acute subdural hematomas

Aykut Karasu1, Erdinç Civelek1, Yavuz Aras1, Pulat Akın Sabancı1, Tufan Cansever1, Hakan Yanar2, Günseli Sağlam3, Murat İmer1, Kemal Tanju Hepgül1, Korhan Taviloğlu2, Ali Canbolat1
1Department Of Neurosurgery, Istanbul Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey
2Department Of Surgery, Istanbul Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey
3Department Oof Anesthesiology, Istanbul Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey

BACKGROUND
Traumatic acute subdural hematoma is the most lethal of all head injuries.
METHODS
In this study, 113 patients with the diagnosis of posttraumatic acute subdural hematoma, who were operated between 1998 and 2006, were reviewed retrospectively. Statistical analysis was performed to detect any effects of the variables of age, Glasgow Coma Scale (GCS) score on admission, time interval between the trauma and operation, and abnormality in the pupil reaction on the disease mortality and morbidity.
RESULTS
Results obtained in the study are discussed and compared with the related current literature. The overall mortality in 113 patients was 56.6%.
CONCLUSION
According to the results, the most important determinants of the prognosis are GCS score of the patient on admission, abnormality in pupil reaction, timing of the operation, and the patient’s age.

Keywords: Acute subdural hematoma, prognosis; prognostic factors; trauma.

Ameliyat edilen travmatik akut subdural kanamalı hastalarda klinik prognostik faktörlerin analizi

Aykut Karasu1, Erdinç Civelek1, Yavuz Aras1, Pulat Akın Sabancı1, Tufan Cansever1, Hakan Yanar2, Günseli Sağlam3, Murat İmer1, Kemal Tanju Hepgül1, Korhan Taviloğlu2, Ali Canbolat1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anetseziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Travmaya bağlı akut subdural kanamalar kafa travma tanıları arasında en ölümcül olanıdır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada 1998 ile 2006 yılları arasında travma sonrası akut subdural kanama tanısı ile ameliyat edilen 113 hasta geriye yönelik olarak incelendi. Başvuru sırasındaki Glasgow Koma Skalası (GKS) Skoru, hasta yaşı, travma ile ameliyat arasında geçen süre ve pupilla reaksiyonundaki anormalliklerin mortalite ve morbidite üzerindeki etkilerini saptamak amacıyla istatistiksel analiz yapıldı.
BULGULAR
Elde edilen sonuçlar güncel literatürle karşılaştırılarak tartışıldı. Yüz on üç hastadaki toplam mortalite %56,6 olarak bulundu.
SONUÇ
Başvuru sırasındaki GKS skoru, hasta yaşı, travma ile ameliyat arasında geçen süre ve pupilla reaksiyonundaki anormalliklerin prognozun belirlenmesinde önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akut subdural kanama, prognoz; prognoztik faktörler; travma.

Aykut Karasu, Erdinç Civelek, Yavuz Aras, Pulat Akın Sabancı, Tufan Cansever, Hakan Yanar, Günseli Sağlam, Murat İmer, Kemal Tanju Hepgül, Korhan Taviloğlu, Ali Canbolat. Analyses of clinical prognostic factors in operated traumatic acute subdural hematomas. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(3): 233-236

Corresponding Author: Pulat Akın Sabancı, Türkiye
Manuscript Language: English