p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Benign solitary cecal ulcer: a condition that mimics plastron appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 579-581

Benign solitary cecal ulcer: a condition that mimics plastron appendicitis

Koray Atila1, Sanem Guler1, Can Gonen2, Sulen Sarioglu3, Seymen Bora1
1Dept. Of Surgery, Dokuz Eylul University, School Of Medicine, Izmir 35340, Turkey
2Dept. Of Internal Medicine, Dokuz Eylul University, School Of Medicine, Izmir 35340, Turkey
3Dept. Of Pathology, Dokuz Eylul University, School Of Medicine, Izmir 35340, Turkey

The benign solitary cecal ulcer is a rare clinical entity that is not usually included in the differential diagnosis of the cecal diseases. The etiology is unknown, and there are no pathognomonic lesions or symptoms. Pre-operative and intra-operative diagnosis is difficult. Definitive diagnosis is generally obtained by histologic evaluation of the surgical specimen after a right hemicolectomy performed for a suspected neoplasm of the cecum. We herein describe a 70-year-old woman with solitary cecal ulcer presenting with abdominal pain, palpable mass on the right lower quadrant and leukocytosis, mimicking plastron appendicitis on initial evaluation.

Keywords: Colonoscopy, plastron appendicitis; right hemicolectomy; solitary cecal ulcer.

İyi huylu, soliter çekum ülseri: Plastron apandisiti taklit eden bir durum

Koray Atila1, Sanem Guler1, Can Gonen2, Sulen Sarioglu3, Seymen Bora1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad. 35340, İzmir-türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ad. 35340, İzmir-türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ad. 35340, İzmir-türkiye

İyi huylu, soliter çekum ülseri genellikle çekum hastalıkları içerisine dahil edilmeyen nadir bir klinik durumdur. Etyolojisi belli değildir ve tanı koydurucu bulguları yoktur. Ameliyat öncesi ve ameliyat esnasında tanı koymak zordur. Kesin tanı genellikle çekumda tümör şüphesi nedeniyle sağ hemikolektomi sonrası çıkarılan parçanın histolojik incelemesi ile konur. Bu yazıda, ilk değerlendirmede plastron apandisiti taklit eden tek çekal ülserli 70 yaşında kadın hastayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: Kolonoskopi, plastron apandisit; sağ hemikolektomi; tek çekum ülseri.

Koray Atila, Sanem Guler, Can Gonen, Sulen Sarioglu, Seymen Bora. Benign solitary cecal ulcer: a condition that mimics plastron appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 579-581

Corresponding Author: Koray Atila, Türkiye
Manuscript Language: English