p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Air gun injury to the pericardium in a 9-year-old boy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1641-1644 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.17260

Air gun injury to the pericardium in a 9-year-old boy

Robert Polak1, Josef Vodicka1, Vladislav Treska1, Jiri Siroky2, Jan Benes3
1Department of Surgery, Charles University Faculty of Medicine in Pilsen, University Hospital Pilsen, Czech Republic
2Department of Cardiac Surgery, University Hospital Pilsen, Czech Republic
3Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, Charles University Faculty of Medicine in Pilsen, University Hospital Pilsen, Czech Republic

The authors present the case of a 9-year-old boy who sustained a gunshot injury to the pericardium by an air gun. The penetrative wound to the pericardium was, according to the performed pre-operative diagnostic methods, initially believed to be a penetrative wound into the cardiophrenic angle of the left pleural cavity. The stabilized patient was indicated for an extraction of the projectile through a left anterior minithoracotomy, during which the projectile was found and successfully removed from the pericardium. The limits of pre-operative assessment, optimal treatment procedures, and surgical approaches in pediatric patients with gunshot injuries to the chest and heart are discussed.

Keywords: Air gun, computed tomography, echocardiography, penetrative injury; pericardiotomy.

Dokuz yaşındaki bir çocukta perikardda hava tabancası yaralanması

Robert Polak1, Josef Vodicka1, Vladislav Treska1, Jiri Siroky2, Jan Benes3
1Charles Üniversitesi Pilsen Tıp Fakültesi, Pilsen Üniversite Hastanesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Çek Cumhuriyeti
2Pilsen Üniversite Hastanesi, Kalp Cerrahisi Anabilim Dalı, Çek Cumhuriyeti
3Pilsen Charles Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pilsen Üniversite Hastanesi, Anesteziyoloji ve Tıbbı Yoğun Bakım Bölümü, Çek Cumhuriyeti

Bu yazıda, hava tabancası ile perikarda kurşun isabet eden dokuz yaşındaki bir erkek çocuğu olgusu sunuldu. Perikarddaki penetran yaralanmanın, ameliyat öncesi uygulanan tanı yöntemlerine göre, başlangıçta sol plevral boşluğun kardiyofrenik açısına nüfuz eden bir yaralanma olduğuna inanılıyordu. Stabilize edilen hastada, sol anterior minitorakotomi yoluyla mermi bulunarak perikarddan başarıyla çıkarılmıştır. Burada, göğüs ve kalpte ateşli silah yaralanması olan pediatrik hastalarda ameliyat öncesi değerlendirmenin sınırları, optimal tedavi prosedürleri ve cerrahi yaklaşımlar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, ekokardiyografi, hava tabancası, penetran yaralanma; perikardiyotomi.

Robert Polak, Josef Vodicka, Vladislav Treska, Jiri Siroky, Jan Benes. Air gun injury to the pericardium in a 9-year-old boy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1641-1644

Corresponding Author: Josef Vodicka, Czechia (Czech Republic)
Manuscript Language: English