p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The epidemiology of the railway related casualties [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(3): 235-241

The epidemiology of the railway related casualties

Mehmet Özdoğan1, Sami Çakar2, Fatih Ağalar3, Mehmet Eryılmaz4, Bülent Aytaç5, Kuzey Aydınuraz3
1Atatürk Training And Research Hospital, 3rd Surgical Clinic, Ankara, Turkey
2Gazi Hospital, General Surgery Clinic, Ankara, Turkey
3Kırıkkale University Medical School, Department Of General Surgery, Kırıkkale, Turkey
4Gülhane Military Medical School, Department Of Emergency Medicine, Ankara, Turkey
5Gazi University Medical School, Department of General Surgery, Ankara, Turkey

BACKGROUND: Railway related accidents and incidents account for 150-200 deaths per 100 million passengers annually in Turkey. The aim of this study was to evaluate the epidemiological aspects of these casualties.
METHODS: The data about railway related casualties between January 1997 and December 2003 were retrospectively analyzed in Turkey.
RESULTS: Railway related accidents and incidents resulted in 213,3 deaths per year per 100 million passengers during the study period. Train-pedestrian accidents caused highest number of mortality and level crossing accidents caused highest numbers of casualty. Furthermore, suicide attempts had highest mortality ratio in railway related accidents. The majority of the fatalities and injuries occured in males for every type of incident and most of the injuries have taken place in the 25-60 age group. Summer time was the season with the highest number of fatalities and injuries.
CONCLUSION: Measures should be taken to improve railway safety. These include prevention of direct exposure of pedestrians to the railway tracts and conditioning the level crossings.

Keywords: Accidents, railroads; retrospective studies; suicide; wounds and injuries/epidemiology.

Demiryolu taşımacılığı ile ilişkili ölüm ve yaralanmaların epidemiyolojisi

Mehmet Özdoğan1, Sami Çakar2, Fatih Ağalar3, Mehmet Eryılmaz4, Bülent Aytaç5, Kuzey Aydınuraz3
1Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
2Gazi Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kırıkkale
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Türkiye’de demiryolu taşımacılığı ile ilişkili kazalar sonucunda, yılda taşınan 100 milyon yolcu başına 150-200 ölüm gerçekleşmektedir. Bu çalışmada amacı demiryolu taşımacılığı sırasında gerçekleşen ölüm ve yaralanmaların epidemiyolojik analizi yapıldı.
GEREÇ-YÖNTEM: Türkiye’de Ocak 1997-Aralık 2003 tarihleri arasında gerçekleşen yaralanma ve ölümlü demiryolu kazalarına ait bilgiler geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Demiryolu ile ilişkili kaza ve olaylar yıllık 100 milyon yolcu başına 213,3 ölüme neden olmaktadır. Tren-yaya çarpışmaları en fazla sayıda mortaliteye, hemzemin geçit kazaları en fazla sayıda yaralanmaya neden olmuştur. İntihar amacı ile tren yollarının kullanılması demiryollarında en yüksek mortalite oranına sahip olaylardır. Ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunluğu erkek cinsiyette ve 25-60 yaş grubunda görülmüştür. En fazla ölüm ve yaralanma yaz döneminde meydana gelmiştir.
SONUÇ: Demiryolu taşımacılığında güvenliği arttırıcı önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemlerin başında yayaların demiryoluna girmemesini sağlayacak önlemler ve hemzemin geçitlerin durumunun iyileştirilmesi gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kazalar, trenyolu; retrospektif çalışma; intihar; yaralar ve yaralanma/epidemiyoloji.

Mehmet Özdoğan, Sami Çakar, Fatih Ağalar, Mehmet Eryılmaz, Bülent Aytaç, Kuzey Aydınuraz. The epidemiology of the railway related casualties. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(3): 235-241

Corresponding Author: Mehmet Özdoğan, Türkiye
Manuscript Language: English