p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Can we predict mortality in patients with necrotizing fasciitis using conventional scoring systems? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 383-388 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.19940

Can we predict mortality in patients with necrotizing fasciitis using conventional scoring systems?

Necdet Fatih Yaşar1, Mustafa Ufuk Uylaş1, Bartu Badak1, Uğur Bilge2, Setenay Öner3, Enver İhtiyar1, Tarık Çağa1, Ercüment Paşaoğlu1
1Department of General Surgery, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir-Turkey
2Department of Family Medicine, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir-Turkey
3Department of Biostatistics, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir-Turkey

BACKGROUND: This study compared the predictive accuracy of four scoring systems, namely Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II), Sequential Organ Failure Assessment (SOFA), Simplified Acute Physiology Score II (SAPS II), and Mortality in Emergency Department (MEDS), for estimating prognosis in patients with necrotizing fasciitis.
METHODS: Seventy-four patients who presented with necrotizing fasciitis were retrospectively examined. The ability of the scoring systems to predict mortality was assessed by comparing the estimated mortality rates in mortality groups (survivors/non-survivors), and mortality rates among survivors and non-survivors with an estimated mortality of >10%, 30%, and 50% in the scoring systems were compared in pairs.
RESULTS: Estimated mortality rates in the survivor and non-survivor groups were different for all the scoring systems. The estimated mortality rates of APACHE II and SAPS II were much closer to the actual mortality rates than the other two scoring systems. When the predicted mortality rates were analyzed as limits for a mortality risk, the predicted mortality rate by APACHE II was superior to that by SAPS II.
CONCLUSION: The studied scoring systems had significantly higher predicted mortality rates in non-survivors than in survivors; however, they all underestimated the mortality rate. APACHE II and SAPS II were relatively superior for estimating mortality in patients with necrotizing fasciitis. APACHE II rather than the other scoring systems should be currently used.

Keywords: APACHE II, MEDS, necrotizing fasciitis, SAPS II, SOFA.

Konvansiyonel skorlama sistemleri ile nekrotizan fasiitisli hastalarda mortaliteyi öngörebilir miyiz?

Necdet Fatih Yaşar1, Mustafa Ufuk Uylaş1, Bartu Badak1, Uğur Bilge2, Setenay Öner3, Enver İhtiyar1, Tarık Çağa1, Ercüment Paşaoğlu1
1Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Eskişehir
3Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Eskişehir

AMAÇ: Bu araştırmada dört skorlama sisteminin (APACHE II, SOFA, SAPS II, MEDS) nekrotizan fasiitisli hastaların prognozlarını doğru tahmin etme yetenekleri karşılaştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Nekrotizan fasiitis tanısı konulan yetmişdört hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Bu skorlama sistemlerinin mortalite tahmin yetenekleri, mortalite gruplarında (sağkalanlar ve ölenler) tahmin edilen mortalite oranları karşılaştırılarak ve ayrıca sağkalanlar ile ölen hastalar arasında mortalite oranları sırasıyla %10, %30 ve %50’nin üzerinde tahmin edilenlerde gerçek mortalite oranları ikili gruplar halinde karşılaştırılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Sağkalanlar ile ölen hastalar arasında tüm skorlama sistemlerinde tahmin edilen mortalite oranları farklıydı. APACHE II ve SAPS II’nin tahmini mortalite oranları gerçek mortalite oranlarına diğer skorlama sistemlerinkinden daha yakındı. Tahmini mortalite oranları mortalite riski için limit değer olarak analiz edildiğinde ise, APACHE II’nin mortalite tahmin yeteneği SAPS II’ninkinden daha üstündü.
TARTIŞMA: Değerlendirilmeye alınan bu skorlama sistemlerinin hepsinde tahmin edilen mortalite oranları, ölenlerde sağkalanlara kıyasla daha yüksekti ancak hepsi de gerçek oranların altında mortalite tahmininde bulundu. Ancak, göreceli olarak APACHE II ve SAPS II nekrotizan fasiitisli hastalarda mortalite tahmininde diğerlerine kıyasla daha üstündü. Mevcut skorlama sistemleri arasında APACHE II’nin kullanılması daha uygun görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: APACHE II, MEDS, nekrotizan fasiitis, SAPS II, SOFA.

Necdet Fatih Yaşar, Mustafa Ufuk Uylaş, Bartu Badak, Uğur Bilge, Setenay Öner, Enver İhtiyar, Tarık Çağa, Ercüment Paşaoğlu. Can we predict mortality in patients with necrotizing fasciitis using conventional scoring systems?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 383-388

Corresponding Author: Necdet Fatih Yaşar, Türkiye
Manuscript Language: English