p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
SAPS III or APACHE IV: Which score to choose for acute trauma patients in intensive care unit? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 247-252 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.22866

SAPS III or APACHE IV: Which score to choose for acute trauma patients in intensive care unit?

Melike Korkmaz Toker1, Aykan Gülleroğlu2, Ayşe Gül Karabay3, İlhan Güney Biçer4, Yavuz Demiraran5
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital, Muğla-Turkey
2Department of Anesthesiology and Intensive Care Unit, Başkent University Ankara Hospital, Ankara-Turkey
3Department of Anesthesiology, Ota-Jine Med Private Hospital, İstanbul-Turkey
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Osmaniye State Hospital, Osmaniye-Turkey
5Department of Anesthesiology and Reanimation, Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of the Simplified Acute Physiology Score (SAPS) III and the Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) IV in the prediction of in-hospital mortality in surviving multi-trauma patients.
METHODS: This study was conducted in the 13-bed intensive care unit (ICU) of a tertiary hospital. A retrospective review of multi-trauma patients whose care was managed in the ICU was performed. Data collection included details of age, gender, ICU admission, and outcome. APACHE IV and SAPS III scores, as well as the predicted mortality rate (PMR), were calculated using web-based calculators.
RESULTS: Of the 90 patients 20% (n=18) were female and 80% (n=72) were male. The overall mortality rate was 25.6%. The mean APACHE IV, Acute Physiology Score (APS) and SAPS III score was 69.27±34.51, 66.42±33.72, and 26.36±27.14, respectively. The mean PMR according to the APACHE IV and the SAPS III was 26.36±27.14 and 17.07±24.88, respectively. The area under the curve result of receiver operating characteristic curve analysis was 0.87 for the APACHE IV and 0.93 for the SAPS III.
CONCLUSION: The performance of the SAPS III was more sensitive and discriminative than the APACHE IV scoring system for multi-trauma ICU patients.

Keywords: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation IV, intensive care unit; mortality; scoring systems; Simplified Acute Physiology Score III; trauma.

Yoğun bakımdaki akut travma hastalarında hangi skoru seçmeliyiz: SAPS III mü, APACHE IV mü?

Melike Korkmaz Toker1, Aykan Gülleroğlu2, Ayşe Gül Karabay3, İlhan Güney Biçer4, Yavuz Demiraran5
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D, Muğla, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım A.D, Ankara, Türkiye
3Ota-Jine Med Hastanesi Anesteziyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Osmaniye Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Osmaniye, Türkiye
5Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reaniamasyon A.D, İstanbul,Türkiye

AMAÇ: Çalışmanın amacı, hayatta kalan çoklu travma hastalarında basitleştirilmiş akut fizyoloji skoru (SAPS) III ve akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi (APACHE) IV’ün mortaliteyi öngörmedeki etkinliğini değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma üçüncü basamak bir hastanenin 13 yataklı yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) gerçekleştirildi. YBÜ’de tedavi edilen çoklu travma hastalarının geriye dönük bir incelemesi yapıldı. Toplanan veriler yaş, cinsiyet, yoğun bakım kabul ve yoğun bakımdaki sonuçları içeriyordu. APACHE IV, SAPS III ve öngörülen mortalite oranı web tabanlı bir hesap makinasıyla hesaplandı.
BULGULAR: Doksan hastanın %20’si (n=18) kadın, %80’i (n=72) erkekti. Genel mortalite oranı %25.6 idi. APACHE IV, APS ve SAPS III puan ortalamaları 69.27±34.51, 66.42±33.72 ve 26.36±27.14 bulundu. APACHE IV ve SAPS III’e göre ortalama öngörülen mortalite oranı 26.36±27.14 ve 17.07±24.88 idi. Eğrinin altındaki alan (EAA) sırasıyla APACHE IV ve SAPS III için 0.87, 0.93 idi.
TARTIŞMA: Çoklu travmalı yoğun bakım hasta grubunda, SAPS III’ün performansı APACHE IV skoruna göre daha hassas ve ayırt edicidir.

Anahtar Kelimeler: Akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi IV, basitleştirilmiş akut fizyoloji skoru III; mortalite; skorlama sistemleri; travma; yoğun bakım ünitesi.

Melike Korkmaz Toker, Aykan Gülleroğlu, Ayşe Gül Karabay, İlhan Güney Biçer, Yavuz Demiraran. SAPS III or APACHE IV: Which score to choose for acute trauma patients in intensive care unit?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 247-252

Corresponding Author: Melike Korkmaz Toker, Türkiye