p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
External fixation followed by delayed interlocking intramedullary nailing in high velocity gunshot wounds of the femur [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 553-558

External fixation followed by delayed interlocking intramedullary nailing in high velocity gunshot wounds of the femur

Gh Nabi Dar1, Tak Rashid Tak1, Khursheed Ahmed Kangoo1, Fiaz Ahmed Dar1, Sheik Tariq Ahmed2
1Department Of Orthopaedics, Government Medical College, Srinagar,university Of Kashmir
2Registrar Department Of Surgery, Skıms Medical College Bemina, Srinagar, Kashmir, India.

BACKGROUND
High velocity gunshot-related fracture is associated with massive soft tissue damage and severe comminution at the fracture site. This unique type of open fracture presents a serious challenge to the orthopedic traumatologist.
METHODS
The study was conducted prospectively involving patients who presented to the Accident and Emergency Department of the Bone and Joint Surgery Hospital Srinagar (India), from January 2005 to March 2007, with a history of high velocity gunshot wounds to the femur. Initial stabilization with external fixation was followed by delayed interlocking intramedullary nailing. The patients were followed for an average period of 26 months (range, 15-39 months).
RESULTS
All the patients were males, with an average age of 37 years (range, 22-52 years). Twenty-four (65%) were type IIIA, 11 (30%) were type IIIB and 2 (5%) were type IIIC. All the fractures united in good alignment in an average time of 24 weeks.
CONCLUSION
External fixation as a primary modality of treatment provides more than adequate stabilization to facilitate nursing, good wound care and physiotherapy. A staged protocol of primary temporary fixation by unilateral external fixation followed by delayed reamed intramedullary interlocking nail seems to be an effective method of treatment for high energy gunshot femoral fractures.

Keywords: External fixation, femoral fractures; gunshot wounds; interlocking nail; staged treatment.

Femurun yüksek hızlı ateşli silah yaralanmalarında eksternal fiksasyonu takiben ertelenmiş intramedüller kilitli çivileme

Gh Nabi Dar1, Tak Rashid Tak1, Khursheed Ahmed Kangoo1, Fiaz Ahmed Dar1, Sheik Tariq Ahmed2
1Kashmir Üniversitesi, Srinagar Devlet Tıp Koleji, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Kashmir, Hindistan.
2Skims Tıp Koleji, Genel Cerrahi Kliniği, Bemina, Srinagar, Kashmir, Hindistan

AMAÇ
Yüksek hızlı ateşli silah yaralanmaları ile ilişkili kırık, kırık bölgesinde masif yumuşak doku hasarı ve ciddi parçalanma ile birliktedir. Bu özel açık kırık tipi, ortopedi uzmanları için ciddi bir sorundur.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu prospektif çalışma, Ocak 2005 ile Mart 2007 tarihleri arasında yüksek hızlı ateşli silah yaralanmasıyla femur bölgesinde oluşan yara öyküsü ile Srinagar’da (Hindistan) kemik ve eklem cerrahisi hastanesinin kaza ve acil servisine başvuran hastalarla yapıldı. Eksternal fiksasyon ile gerçekleştirilen ilk stabilizasyonunu takiben ertelenmiş intramedüller kilitli çivileme yöntemi uygulandı. Hastalar, ortalama 26 aylık bir periyot (dağılım, 15-39 ay) boyunca takip edildi.
BULGULAR
Bütün hastalar, erkekti ve yaş ortalaması 37 (dağılım, 22- 52 yaş) idi. Kırıkların 24’ü (%65) tip IIIA, 11’i (%30) tip IIIB ve 2’si (%5) de tip IIIC idi. Bütün kırıklar, ortalama 24 haftalık bir sürede düzgün bir şekilde kaynadı.
SONUÇ
Primer tedavi yöntemi şeklinde uygulanan eksternal fiksasyon, hemşirelik, iyi yara bakımı ve fizyoterapiyi kolaylaştırmaya yönelik yeterli stabilizasyondan daha fazlasını sağlamaktadır. Unilateral eksternal fiksasyonla gerçekleştirilen ilk geçici fiksasyonu takiben ertelenmiş intramedüller ayarlı kilitli çivi uygulanması şeklindeki aşamalı protokol, yüksek enerjili ateşli silah yaralanmaları ile oluşan femur kırıklarında etkin bir tedavi yöntemi gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eksternal fiksasyon, femur kırıkları; ateşli silah yaralanması yaraları; kilitli çivi; aşamalı tedavi.

Gh Nabi Dar, Tak Rashid Tak, Khursheed Ahmed Kangoo, Fiaz Ahmed Dar, Sheik Tariq Ahmed. External fixation followed by delayed interlocking intramedullary nailing in high velocity gunshot wounds of the femur. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 553-558

Corresponding Author: Gh Nabi Dar, India
Manuscript Language: English