p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
Continuous veno-venous hemodiafiltration in metformin-associated lactic acidosis caused by a suicide attempt: Report of two cases [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-27367 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.27367

Continuous veno-venous hemodiafiltration in metformin-associated lactic acidosis caused by a suicide attempt: Report of two cases

Bahattin Tuncali1, Ayse Gul Temizkan Kirkayak2, Pinar Zeyneloglu1
1Başkent University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey.
2Baskent University, Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey.

Lactic acidosis is the most important and life-threatening side effect of metformin that is widely used in the treatment of type 2 diabetes mellitus. In this case report, two cases who were treated in our intensive care unit for lactic acidosis due to high dose metformin intake for suicidal purposes are presented. The first patient could be successfully treated with continuous venous-venous hemodiafiltration (CVVHDF) and supportive therapy. The second case required endotracheal intubation and mechanical ventilation in addition to CVVHDF and supportive therapy due to delay in treatment.

Keywords: Metformin poisoning, lactic acidosis, continuous veno-venous hemodiafiltration

Suisid girişiminin neden olduğu metformin-ilişkili laktik asidozda sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyon: İki olgu sunumu

Bahattin Tuncali1, Ayse Gul Temizkan Kirkayak2, Pinar Zeyneloglu1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye.

Tip 2 diyabetes mellitus tedavisinde yaygın şekilde kullanılan metforminin en önemli ve hayatı tehdit eden yan etkisi laktik asidozdur. Bu olgu sunumu ile suisid amaçlı yüksek doz metformin alımına bağlı laktik asidoz nedeniyle yoğun bakımımızda tedavi edilen iki olgu sunulmuştur. Olgulardan biri sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyon (CVVHDF) ve destek tedavisi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmiştir. Diğer olguda gecikmiş tedavi nedeniyle CVVHDF ve destek tedavi yanında endotrakeal entübasyon ve mekanik ventilasyon gereksinimi olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Metformin zehirlenmesi, laktik asidoz, sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyonCorresponding Author: Bahattin Tuncali, Türkiye