p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
A rarely encountered case: A neuroendocrine tumor in strangulated Littre’s hernia [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 632-634 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.30378

A rarely encountered case: A neuroendocrine tumor in strangulated Littre’s hernia

Ahmet Erdoğan1, Akın Bostanoğlu2
1Department of General Surgery, Kahramanmaraş Elbistan State Hospital, Kahramanmaraş-Turkey
2Department of General Surgery, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

Littre’s hernia is a rare condition that involves Meckel’s diverticulum in the hernia sac. Meckel’s diverticulum is the true diverticulum of the small intestine. Neuroendocrine tumors may develop in it; however, there are very few reported cases. In this study, we present a case of neuroendocrine tumor in strangulated Littre’s hernia, on which we did not find a study when we reviewed the relevant literature. A 71-year-old male patient presented to our outpatient clinic with complaints of left groin pain and swelling in the groin. Acute abdomen findings were also present in the abdominal examination of the patient. The patient was operated on immediately and it was observed during the operation that the herniated Meckel’s diverticulum was perforated. Segmental small intestine resection was performed. The pathology results of the patient revealed a well-differentiated neuroendocrine tumor with mucosal and submucosal localization in Meckel’s diverticulum. We believe that if Meckel’s diverticulum is found in the hernia sac in incarcerated hernias, it must be completely resected as a neuroendocrine tumor may develop, even if only rarely.

Keywords: Littre’s hernia, Meckel’s diverticulum; neuroendocrine tumor.

Nadir görülen bir olgu: Strangüle Littre hernisi içerisinde nöroendokrin tümör

Ahmet Erdoğan1, Akın Bostanoğlu2
1Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kahramanmaraş
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

Littre hernisi, fıtık kesesi içerisinde, Meckel divertikülünün olduğu nadir bir durumdur. Meckel divertikülü ise ince bağırsağın gerçek divertikülüdür. İçerisinde nöronendokrin tümör gelişebilir, ancak bildirilen olgu sayısı azdır. Bu yazıda, literatür taramasında hiç rastlamadığımız, strangüle Littre hernisi içerisinde nöroendokrin tümörün olduğu bir olgu sunduk. 71 yaşında erkek hasta, sol kasık ağrısı ve kasıkta şişlik şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Aynı zamanda hastanın karın muyanesinde akut karın bulguları mevcuttu. Hasta acil ameliyat edildi, operasyonda herniye olmuş Meckel divertikülünün perfore olduğu izlendi. Segmenter ince bağırsak rezeksiyonu yapıldı. Hastanın patoloji sonucunda; ince bağırsaktaki Meckel divertikülü içerisinde mukoza ve submukoza yerleşimli iyi diferansiye nöroendokrin tümör izlendi. İnkarsere hernilerde, herni kesesi içerisinde Meckel düvertikülü saptanırsa, çok nadir de olsa nöroendokrin tümör görülebileceğinden tamamen rezeke edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Littre hernisi, Meckel divertikülü; nöroendokrin tümör.

Ahmet Erdoğan, Akın Bostanoğlu. A rarely encountered case: A neuroendocrine tumor in strangulated Littre’s hernia. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 632-634

Corresponding Author: Ahmet Erdoğan, Türkiye
Manuscript Language: English