p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 11 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Twistin’ the night away: gallbladder torsion accompanying large bowel malignancy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 531-533 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.35418

Twistin’ the night away: gallbladder torsion accompanying large bowel malignancy

Sumer Shikhare1, Michael Clarke1, Trishna Shimpi1, Cheah Yee Lee2
1Department Of Diagnostic Radiology, Khoo Teck Puat Hospital, Alexandra Health, Singapore
2Department Of Surgery, Hepatobiliary And Pancreatic Surgery, Khoo Teck Puat Hospital, Alexandra Health, Singapore

Gallbladder (GB) torsion is a rare surgical emergency seen in the elderly. It occurs due to the rotation of the gallbladder along the axis of the cystic artery and cystic duct. This study aimed to report a case of an acute GB torsion in an elderly female patient diagnosed by multi-detector computed tomography (MDCT). The clinical and imaging features of GB torsion, which can be used to assist in the preoperative diagnosis, were also discussed with emphasis on CT criteria.

Keywords: Computed tomography, gallbladder torsion; large bowel malignancy; preoperative diagnosis.

Geceyi zehir etmek, kalın bağırsak malinitesinin eşlik ettiği safra kesesi torsiyonu

Sumer Shikhare1, Michael Clarke1, Trishna Shimpi1, Cheah Yee Lee2
1Alexandra Sağlık, Khoo Teck Puat Hastanesi, Tanısal Radyoloji Bölümü, Singapur
2Alexandra Sağlık, Khoo Teck Puat Hastanesi, Cerrahi Kliniği, Hepato-pankreato-bilier Cerrahi Bölümü, Singapur

Safra kesesi (SK) torsiyonu yaşlılarda seyrek görülen acil bir durumdur. Safra kesesinin kist arter ve kanalı ekseni çevresinde dönmesi nedeniyle oluşur. Bu çalışma yaşlı bir kadın hastada multidedektörlü bilgisayarlı tomografi (BT) ile tanı konmuş bir akut SK torsiyonu olgusunu raporlamayı amaçlamıştır. Safra kesesi torsiyonunun ameliyat öncesi tanısına yardımcı olmak için kullanılabilen klinik ve görüntüleme özellikleri BT kriterleri vurgulanarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat öncesi tanı, bilgisayarlı tomografi; kalın bağırsak malinitesi; safra kesesi torsiyonu.

Sumer Shikhare, Michael Clarke, Trishna Shimpi, Cheah Yee Lee. Twistin’ the night away: gallbladder torsion accompanying large bowel malignancy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 531-533

Corresponding Author: Sumer Shikhare, Singapore
Manuscript Language: English