p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 6 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Use of Sengstaken-Blakemore tube in a different indication: A case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-36155 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.36155

Use of Sengstaken-Blakemore tube in a different indication: A case report

Emin Tunç Demir1, Mehmet Çuhadar2
1Trakya University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Intensive Care Science, Edirne, Turkey
2Trakya University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Intensive Care Science, Edirne, Turkey

Tracheostomy has become a common procedure in today's intensive care units. On the other hand, tracheostomy has some life-threatening complications. In here, we presented an interesting case of a trachea-esophageal fistula, rare complication of surgical tracheostomy, caused by posterior tracheal membrane laceration than has progressed to form a single passage. This passage progressively led both air trapping in gastrointestinal tract due to required mechanical ventilatory support and reflux of gastrointestinal content into tracheobronchial tree. Conventional measures were not beneficial, nor immediate surgical repair was feasible due to unstable condition of the patient. Then, a Sengstaken-Blackmore tube was introduced and overwhelmed the condition.

Keywords: Tracheostomy, tracheal laceration, tracheoesophageal fistula, Sengstaken-Blackmore tube

Sengstaken-Blakemore tüpünün farklı bir endikasyonda kullanımı: Olgu sunumu

Emin Tunç Demir1, Mehmet Çuhadar2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Edirne, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Edirne, Türkiye

Trakeostomi günümüz yoğun bakımlarında sıklıkla uygulanan bir işlem haline gelmiştir. Bazı trakeostomi komplikasyonları hayatı tehdit eden durumlara neden olabilmektedir. Burada; açık cerrahi trakeostomi ilişkili nadir bir komplikasyon olan posterior trakeal membran laserasyonun yol açtığı trakea-özefagal fistülün genişleyerek tek pasaj haline geldiği, ilginç bir vaka sunulmaktadır. Bu hastada konvansiyonel girişimler ile bir sonuç alınamamış olup, daha önce litaratürde rastlanılmayan Sengstaken-Blackmore tüpü uygulanması ile komplikasyonların önüne geçilebildiği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Trakeostomi, trakeal laserasyon, trakeoözofageal fistül, Sengstaken-Blackmore tüpüCorresponding Author: Emin Tunç Demir, Türkiye
Manuscript Language: English