p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 9 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Uncommon presentation of Meckel’s diverticulum in a child with decompensated hypovolemic shock [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 1031-1034 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.39887

Uncommon presentation of Meckel’s diverticulum in a child with decompensated hypovolemic shock

Nihan Şık1, Aslıhan Uzun2, Ali Öztürk1, Efil Aydın3, Osman Zeki Karakuş3, Murat Duman1, Durgül Yılmaz1
1Division of Pediatric Emergency Care, Department of Pediatrics, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir-Türkiye
2Department of Pediatrics, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir-Türkiye
3Department of Pediatric Surgery, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir-Türkiye

Meckel’s diverticulum (MD) is the most common congenital anomaly of the gastrointestinal tract and may cause serious complications such as intestinal obstruction, gastrointestinal hemorrhage, or inflammation with/without perforation, which can present with non-spe-cific symptoms and signs. We report on the case of a 2.5-year-old boy admitted to our emergency department in poor condition, with compatible signs of decompensated hypovolemic shock. This case finally resulted in intestinal volvulus and internal hernia, a very rare combination of two complications of MD, as determined in the operating room.

Keywords: Child, internal herniation; Meckel’s diverticulum; volvulus.

Dekompanse hipovolemik şok ile gelen bir çocukta Meckel divertikülünün nadir prezentasyonu

Nihan Şık1, Aslıhan Uzun2, Ali Öztürk1, Efil Aydın3, Osman Zeki Karakuş3, Murat Duman1, Durgül Yılmaz1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Meckel divertikülü (MD), gastrointestinal sistemin en yaygın doğumsal anomalisidir ve nonspesifik semptom ve bulgularla ortaya çıkabilen, intestinal obstrüksiyon, gastrointestinal kanama veya perforasyonlu/perforasyonsuz enflamasyon gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Acil servisimize genel durumu kötü olup, dekompanse hipovolemik şok belirtileri ile kabul edilen 2.5 yaşında bir erkek çocuğu olgusunu sunuyoruz. Bu olgu, ameli-yathanede, MD’nin iki komplikasyonunun çok nadir bir kombinasyonu olan intestinal volvulus ve internal herni ile sonuçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, internal herni; Meckel divertikülü; volvulus.

Nihan Şık, Aslıhan Uzun, Ali Öztürk, Efil Aydın, Osman Zeki Karakuş, Murat Duman, Durgül Yılmaz. Uncommon presentation of Meckel’s diverticulum in a child with decompensated hypovolemic shock. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 1031-1034

Corresponding Author: Nihan Şık, Türkiye
Manuscript Language: English