p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Strangulated congenital mesenteric hernia: a case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(5): 410-413 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.44957

Strangulated congenital mesenteric hernia: a case report

Orhan Kalaycı, Ahmet Yazıcı, Mustafa Yandı, Serdar Topaloğlu
Department Of General Surgery Medical Faculty Of Karadeniz Technical University Trabzon

Congenital mesenteric defects are rare and often recognized only in surgery or autopsy. Preoperative diagnosis of an internal hernia is quite rare. A common symptom of trans-mesenteric intestinal herniation is intermittent postprandial pain. If there is strangulation of the mesenteric internal herniation, there is often vomiting and constipation. Signs and symptoms of a bowel obstruction in a patient without previous abdominal surgery or inguinal hernia as well as without history of intra-abdominal operation and infection suggest the possibility of a congenital mesenteric defect with internal herniation. Early diagnosis and surgical treatment are important to reduce morbidity and mortality. This study aimed to present the case of a 20-year-old female patient on whom preoperative diagnosis of internal trans-mesenteric internal hernia was made.

Keywords: Congenital abnormalities, hernia; intestinal obstruction.

Boğulmuş doğumsal mezenterik fıtık: Olgu sunumu

Orhan Kalaycı, Ahmet Yazıcı, Mustafa Yandı, Serdar Topaloğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,genel Cerrahi Anabilimdalı Trabzon

Doğumsal mezenter defektler oldukça nadir; bir kısmı ömür boyu fark edilemeyen bir kısmı ise ameliyat veya otopsi esnasında tanınabilen, ameliyat öncesi tanınma olasılığı çok düşük olan patolojilerdir. Genellikle gıda alımını takiben, zaman zaman ortaya çıkan karın ağrısı ve bağırsak tıkanıklığı bulguları veren, daha önce karın ameliyatı ve karın içi enfeksiyon geçirmemiş olgularda bu patolojinin akla gelmesi, erken tanı ve cerrahi girişim, morbidite ve mortalite oranlarını etkileyen en önemli unsurlardır. Bu yazıda 20 yaşında, ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi ile tanısı koyulabilmiş bir kadın olgu literatür bilgileri ışığında sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak tıkanması, doğumsal anomaliler; fıtık.

Orhan Kalaycı, Ahmet Yazıcı, Mustafa Yandı, Serdar Topaloğlu. Strangulated congenital mesenteric hernia: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(5): 410-413

Corresponding Author: Orhan Kalaycı, Türkiye
Manuscript Language: English