p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Missile vascular injuries: 19-year experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 135-138

Missile vascular injuries: 19-year experience

Abdul Gani Ahanger, Mohd Lateef Wani, Reyaz A Lone, Shyam Singh, Zahur Hussain, Ishtiyak A Mir, Ifat Irshad, Hakeem Zubair, Abdul Majeed Dar, G N Lone, M A Bhat, M L Sharma
Sheri-kashmir Institute Of Medical Sciences Soura Srinager, India.

BACKGROUND
Missile vascular injuries have reached an epidemic proportion in Kashmir valley since the eruption of militancy. The present study was undertaken to analyze the mode, pattern, presentation, and management of missile vascular injuries.
METHODS
A retrospective study of patients with missile vascular injury from January 1990 to October 2008 was undertaken. Five hundred eighty patients with missile vascular injury were studied. All patients with vascular injury due to causes other than missiles were excluded from the study.
RESULTS
Most of the patients were treated by interpositional saphenous vein graft or end-to-end anastomosis. The most common complication was wound infection (22.7%) followed by graft occlusion (3.8%). The amputation rate was 3.3% and was higher in patients with a delay of >6 hours to revascularization and associated fractures.
CONCLUSION
Missile vascular injury requires prompt resuscitation and revascularization. Preoperative angiography is seldom necessary. Doppler study may sometimes be needed to aid in the diagnosis.

Keywords: End to end anastomosis, saphenous vein graft; vascular injuries.

Mermi ile gerçekleşen vasküler yaralanmalar: 19 yıllık deneyim

Abdul Gani Ahanger, Mohd Lateef Wani, Reyaz A Lone, Shyam Singh, Zahur Hussain, Ishtiyak A Mir, Ifat Irshad, Hakeem Zubair, Abdul Majeed Dar, G N Lone, M A Bhat, M L Sharma
Sher-ı-kashmir Tıp Bilimleri Enstitüsü, Soura Srinager, Hindistan.

AMAÇ
Militanlığın patlak vermesinden itibaren mermi ile gerçekleşen vasküler yaralanmalar, Kaşmir vadisinde epidemik bir orana ulaşmıştır. Bu çalışma, mermi ile gerçekleşen vasküler yaralanmaların tipi, mekanizması, başvuru şekli ve tedavisini analiz etmek için yapılmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu retrospektif çalışmada, Ocak 1990 ile Ekim 2008 tarihleri arasında mermi ile gerçekleşen vasküler yaralanması olan hasta kayıtları incelendi. Mermi ile gerçekleşen vasküler yaralanması bulunan 580 hasta üzerinde çalışıldı, bu tip yaralanması olmayanlar çalışma dışında tutuldu.
BULGULAR
Hastaların çoğu, safen ven interpozisyon grefti veya uç uca anastomoz yöntemi ile tedavi edilmiştir. En yaygın olarak karşılaşılan komplikasyonlar, enfeksiyon (%22,7) ile greft tıkanıklığı (%3,79) olmuştur. Ampütasyon oranı %3,3 olmuştur. Ampütasyon oranı, >6 saatlik bir gecikme ve eşlik eden kırıklarla başvuran hastalarda daha yüksek olmuştur.
SONUÇ
Mermi ile gerçekleşen vasküler yaralanma, acil resüsitasyon ve revaskülarizasyon gerektirir. Ameliyat öncesi anjiyografi nadiren gerekir. Tanıya yardımcı olmak üzere bazen Doppler incelemesi gerekli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Uç uca anostomoz, safen ven greft; vasküler yaralanmalar.

Abdul Gani Ahanger, Mohd Lateef Wani, Reyaz A Lone, Shyam Singh, Zahur Hussain, Ishtiyak A Mir, Ifat Irshad, Hakeem Zubair, Abdul Majeed Dar, G N Lone, M A Bhat, M L Sharma. Missile vascular injuries: 19-year experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 135-138

Corresponding Author: Abdul Gani Ahanger, India
Manuscript Language: English