p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Neodymium magnet injury causing nasal fracture: a case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 231-234 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.46588

Neodymium magnet injury causing nasal fracture: a case report

Andaç Aykan1, Serbülent Güzey2, Sedat Avşar1, Serdar Öztürk1
1Gulhane Military Medical Academy, Department Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Ankara, Turkey
2Kasımpasa Military Hospital, Department Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Istanbul, Turkey

In parallel with technological developments, small size but strong magnets are commonly used in modern devices. In terms of foreign body injuries, magnet injuries are quite rare. However, due to their unique characteristics, there are some difficulties in their management. The magnetic field generated by the magnet affects the surgical instruments and make treatment difficult. In this case report, a nasal injury due to neodymium magnet and our alternative approach for its management was reported.

Keywords: Facial trauma, foreign body, magnet; nasal fracture; nasal trauma; neodymium magnet.

Nazal kırığa neden olan neodyum mıknatıs ile yaralanma: Olgu sunumu

Andaç Aykan1, Serbülent Güzey2, Sedat Avşar1, Serdar Öztürk1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı. Ankara, Türkiye
2Kasımpaşa Asker Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, küçük boyutlu ancak güçlü mıknatıslar günümüz cihazlarında sıkça kullanılmaktadır. Yabancı cisim yaralanmaları arasında oldukça ender olarak görülen mıknatıs yaralanmaları kendilerine has özellikleri nedeniyle tedavilerinde bazı zorluklar içerirler. Mıknatısın oluşturduğu manyetik alanın cerrahi enstrümanları etkilemesi ve müdahaleyi güçleştirmesi bu zorlukların en önemlilerinden bir tanesidir. Bu olgu sunumunda ender olarak karşılaşılan neodyum mıknatıs yaralanması sonucunda nazal bölgesinde hasar oluşan bir hasta ile mıknatısın çıkarılması esnasında karşılaşılan güçlük ve bunun aşılmasında kullanılan alternatif yaklaşımımız sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mıknatıs, nazal kırık, nazal travma; neodyum mıknatıs; yabancı cisim; yüz travması.

Andaç Aykan, Serbülent Güzey, Sedat Avşar, Serdar Öztürk. Neodymium magnet injury causing nasal fracture: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 231-234

Corresponding Author: Andaç Aykan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish