p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Topical hemostatics for bleeding control in pre-hospital setting: Then and now [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 357-361 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.47279

Topical hemostatics for bleeding control in pre-hospital setting: Then and now

H. Erhan Güven
Department of General Surgery, University of Health Sciences Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Massive hemorrhage causes instant and early deaths because of hypovolemia. However, even if the victim makes it to the hospital, hypothermia, metabolic acidosis, and coagulation impairments caused by bleeding pose a great risk for survival. Many topical hemostatic agents are developed for neck, armpit, or groin injuries that are not amenable to tourniquet application and for extremity wounds to be used in conjunction with tourniquets. This paper focuses on those hemostatics that differ based on the action mechanism and are suitable for pre-hospital setting and summarizes the latest recommendations regarding their usage.

Keywords: Bleeding, pre-hospital, topical hemostatics.

Kanamalara hastane öncesi müdahale sırasında kullanılan topikal hemostatikler: Öncesi ve şimdi

H. Erhan Güven
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Gülhane Eğitim ve Araştırma Hasanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Kanama sadece yol açtığı volüm defisitine bağlı olarak ölüme neden olan bir sorun değildir. Neden olduğu düzeltilemeyen hipotermi, metabolik asidoz ve koagülasyon bozukluklarıyla da hastaneye yetiştirebilmiş olsa bile yaralının kaybına neden olabilir. Travmaya bağlı olarak boyun, koltuk altı ve kasık bölgeleri gibi turnikeye uygun olmayan lokalizasyonlarda ve ekstremitelerde görülen dışa kanamaların saha şartlarında etkin bir şekilde kontrol altına alınması amacıyla geliştirilen birçok topikal hemostatik ajan mevcuttur. Bu yazıda, farklı etki mekanizmaları ve etkinlikleri olan bu ajanların saha kullanımına uygun olanları ve konu üzerindeki son öneriler irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hastane öncesi, kanama, topikal hemostatik.

H. Erhan Güven. Topical hemostatics for bleeding control in pre-hospital setting: Then and now. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 357-361

Corresponding Author: H. Erhan Güven, Türkiye
Manuscript Language: English