p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
A patient who was burned in the operative field: a case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(3): 274-276 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.49225

A patient who was burned in the operative field: a case report

Soo Ho Chung, Hae Hyeog Lee, Tae Hee Kim, Jeong Sig Kim
Department Of Obstetrics And Gynecology, College Of Medicine, Soonchunhyang University, Bucheon, 420-767, Republic Of Korea

Operating room fires occur very rarely. Nevertheless, a disaster can complicate almost any kind of surgery. The majority of operating room fires result from the use of alcohol-based surgical preparation solutions, electro-surgical equipment, or flammable drapes in an oxygen-rich environment. We report a patient with an ovarian cyst and uterine myomas who suffered a flame burn while undergoing gynecological surgery.

Keywords: Fire, flame burn; operating room; alcohol-based surgical preparation solutions; electro-surgical equipment.

Ameliyat alanında yanan bir hasta: Olgu sunumu

Soo Ho Chung, Hae Hyeog Lee, Tae Hee Kim, Jeong Sig Kim
Soonchunhyang Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Bucheon, Kore Cumhuriyeti

Ameliyat alanı yangınları oldukça nadirdir. Yine de, bir felaket, hemen hemen her türlü cerrahiyi güçleştirebilir. Ameliyat alanı yangınlarının çoğunluğu, oksijenden zengin bir ortamda alkol bazlı cerrahiye hazırlama solüsyonlarının, elektrikli cerrahi ekipmanın veya kolay tutuşan kumaşların kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Biz, over kisti ve uterin miyomları nedeniyle jinekolojik cerrahi geçirirken alev yanığına maruz kalan hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Alev, alev yanığı; ameliyathane; alkol bazlı cerrahi hazırlık solüsyonları; elektrikli cerrahi ekipman.

Soo Ho Chung, Hae Hyeog Lee, Tae Hee Kim, Jeong Sig Kim. A patient who was burned in the operative field: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(3): 274-276

Corresponding Author: Hae Hyeog Lee, Korea
Manuscript Language: English