p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Gastric perforation caused by Strongyloides stercoralis: a case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 90-92 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.51196

Gastric perforation caused by Strongyloides stercoralis: a case report

Gürkan Öztürk1, Bülent Aydınlı1, Fehmi Çelebi1, Nesrin Gürsan2
1Departments Of General Surgery Atatürk University, Faculty Of Medicine, Erzurum, Turkey
2Departments Of Pathology Atatürk University, Faculty Of Medicine, Erzurum, Turkey

Strongyloidiasis is a parasitosis caused by the female nematode of the Strongyloides stercoralis. S. stercoralis causes a chronic infection that is asymptomatic in 50% of chronically infected patients, and it can also affect the stomach. Gastric involvement causes symptoms mostly mimicking gastritis. We report herein a case of gastric perforation in a 37-year-old woman, which was thought to be caused by S. stercoralis.

Keywords: Strongyloides stercoralis, gastric involvement; perforation.

Strongyloides stercoralis kaynaklı mide perforasyonu: Olgu sunumu

Gürkan Öztürk1, Bülent Aydınlı1, Fehmi Çelebi1, Nesrin Gürsan2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ad, Erzurum, Türkiye

Stronglodiasis, Strongyloides stercoralis’in dişi nematodları tarafından oluşturulan bir parazitozdur. S. stercoralis olguların %50’sinde asemptomatik olan ve mideyi etkileyebilen kronik bir enfeksiyon oluşturur. Mide tutulumu genelde gastriti taklit eden bulgulara neden olur. Biz burada 37 yaşındaki kadın hastada S. stercoralis’e bağlı oluştuğunu düşündüğümüz bir mide delinmesi olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Strongyloides stercoralis, mide tutulumu; delinme.

Gürkan Öztürk, Bülent Aydınlı, Fehmi Çelebi, Nesrin Gürsan. Gastric perforation caused by Strongyloides stercoralis: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 90-92

Corresponding Author: Gürkan Öztürk, Türkiye
Manuscript Language: English