p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Role of percutaneous transhepatic biliary drainage in the management of blunt liver trauma: A case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 441-444 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.52196

Role of percutaneous transhepatic biliary drainage in the management of blunt liver trauma: A case report

Şükrü Oğuz1, Reyyan Yıldırım2, Serdar Topaloğlu2
1Department of Radiology, Karadeniz Technical University, Farabi Hospital, Trabzon-Turkey
2Department of General Surgery, Karadeniz Technical University, Farabi Hospital, Trabzon-Turkey

The liver is the most commonly injured intra-abdominal organ after blunt trauma. The management of massive liver injury is complex. Percutaneous transhepatic biliary drainage is the first approach considered, particularly for proximal bile duct strictures after liver surgery. A 27-year-old female patient was transferred to our emergency department with grade V blunt injury. Regarding the patient’s unresponsive hemodynamic instability, right hepatectomy was performed. The patient presented with benign biliary duct stricture after surgery that were treated via the percutaneous approach.

Keywords: Benign biliary stricture, liver injury, percutaneous approach.

Karaciğer künt travma yönetiminde perkütan biliyer drenajın rolü: Olgu sunumu

Şükrü Oğuz1, Reyyan Yıldırım2, Serdar Topaloğlu2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Farabi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Farabi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Trabzon

Künt travma sonrası, çoğunlukla yaralanan karın içi organ karaciğerdir. Karaciğer masif yaralanma yönetimi kompleks bir durumdur. Karaciğer cerrahisi sonrası gelişen özellikle proksimal biliyer duktus striktürlerinde perkütanöz transhepatik biliyer drenaj göz önünde bulundurulması gereken ilk yaklaşımdır. Acil servisimize grade V karaciğer yaralanması olan, 27 yaşında bir kadın hasta transfer edildi. Hemodinamik olarak değişken olan hastaya sağ hepatektomi yapıldı. Cerrahi sonrası hasta, biliyer duktusda benign striktür ile başvurdu ve bu durum perkütanöz yaklaşımla tedavi edildi.

Anahtar Kelimeler: Benign biliyer striktür, karaciğer yaralanması, perkütanöz yaklaşım.

Şükrü Oğuz, Reyyan Yıldırım, Serdar Topaloğlu. Role of percutaneous transhepatic biliary drainage in the management of blunt liver trauma: A case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 441-444

Corresponding Author: Şükrü Oğuz, Türkiye
Manuscript Language: English