p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
Guideline implementation and raising awareness for unintended perioperative hypothermia: Single-group “before and after” study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 719-727 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.55237

Guideline implementation and raising awareness for unintended perioperative hypothermia: Single-group “before and after” study

Serkan Şenkal1, Umut Kara2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Health Sciences University, Gülhane Faculty of Medicine, Ankara-Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Health Sciences University, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: Unintended Perioperative Hypothermia (UPH) is defined as a core body temperature less than 36°C. The Turkish Society of Anesthesiology and Reanimation [Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)] published a “Guideline for the Prevention of the Unintended Perioperative Hypothermia” in 2013. This study aims to decrease the incidence of unintended UPH in our hospital using a protocol, which is prepared according to the recommendations in the Guideline for the prevention of unintended perioperative hypothermia.
METHODS: A prospective quality improvement study was conducted with the protocol, which was prepared to decrease the incidence of unintended perioperative hypothermia in patients undergoing surgery. We measured and compared the perioperative hypothermia incidence before the implementation (November 24th, 2015 – January 15th, 2016) and after the implementation (April 6th, 2016 – July 21st, 2017).
RESULTS: The incidence of unintended perioperative hypothermia was 35% and 23.8% in the pre-implementation and postimplementation sections, respectively, and the difference was statistically significant (p=0.002).
CONCLUSION: The incidence of unintended perioperative hypothermia can be significantly decreased with the evidence-based implementations.

Keywords: Patient safety, unintended perioperative hypothermia; warming.

İstenmeyen perioperatif hipotermi için farkındalık oluşturmak ve kılavuz implementasyonu: Tek gruplu “önce ve sonra” çalışması

Serkan Şenkal1, Umut Kara2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

AMAÇ: İstenmeyen perioperatif hipotermi vücut sıcaklığının 36°C’nin altına düşmesi olarak tanımlanır. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) 2013 yılında “İstenmeyen Perioperatif Hipoterminin Önlenmesi Rehberini” yayınladı. Amacımız rehber önerilerini içeren bir protokol oluşturmak ve hastanemizde perioperatif hipotermi insidansını azaltmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Cerrahi geçiren hastalarda perioperatif hipotermi insidansını azaltmaya yönelik oluşturulan protokol ile ileriye yönelik bir kalite iyileştirme çalışması yaptık. Hastaların perioperatif hipotermi insidansını; implementasyondan önce (24 Kasım 2015–15 Ocak 2016) ve implementasyondan sonra (6 Nisan 2016–21 Temmuz 2017) ölçtük ve karşılaştırdık.
BULGULAR: İstenmeyen perioperatif hipotermi (<36°C) insidansı preimplementasyon kolunda %35, postimplementasyon kolunda %23.8 olarak bulundu ve bu farkın istatistik olarak anlamlı olduğu görüldü (p=0.002).
TARTIŞMA: Kanıta dayalı uygulamalar ile yapılan müdahaleler sonucunda istenmeyen perioperatif hipotermi insidansı belirgin olarak azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, ısıtma; istenmeyen perioperatif hipotermi.

Serkan Şenkal, Umut Kara. Guideline implementation and raising awareness for unintended perioperative hypothermia: Single-group “before and after” study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 719-727

Corresponding Author: Serkan Şenkal, Türkiye