p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Emergency endovascular treatment of a ruptured external carotid artery pseudoaneurysm caused by a cervical stab wound: A case report and literature review [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 433-437 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.55560

Emergency endovascular treatment of a ruptured external carotid artery pseudoaneurysm caused by a cervical stab wound: A case report and literature review

Junya Tsurukiri1, Eitaro Okumura1, Hiroshi Yamanaka1, Hiroyuki Jimbo2, Akira Hoshiai1
1Department of Emergency and Critical Care Medicine, Tokyo Medical University Hachioji Medical Center, Tokyo-Japan
2Department of Neurosurgery, Tokyo Medical University Hachioji Medical Center, Tokyo-Japan

The formation of external carotid artery (ECA) pseudoaneurysms caused by stab wounds is a rare vascular anomaly. Although the surgical exploration of the ECA segment is the standard treatment, endovascular treatment (EVT) can be considered if there is difficulty in identifying the source of bleeding in the injured regions that are difficult to operatively access. Here we treated a young patient who had hemorrhagic instability with hemorrhage-induced coagulopathy caused by a zone III cervical stab wound with a pseudoaneurysm from the main trunk of the ECA; the patient underwent EVT and successful hemostasis. A literature review based on the data available on PubMed was conducted, and 15 published reports of 82 penetrating ECA injuries treated by EVT were identified. We concluded that EVT appears to be an effective surgical alternative for patients with hemorrhage-induced coagulopathy caused by a ruptured ECA pseudoaneurysm after a cervical stab wound.

Keywords: Bleeding, injury, interventional radiology, penetrating, shock.

Servikal penetran yaranın neden olduğu eksternal karotis arter psödoanevrizması rüptürünün acil endovasküler tedavisi: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Junya Tsurukiri1, Eitaro Okumura1, Hiroshi Yamanaka1, Hiroyuki Jimbo2, Akira Hoshiai1
1Tokyo Tıp Üniversitesi Hachioji Tıp Merkezi, Acil ve Kritik Bakım Kliniği, Tokyo-Japonya
2Tokyo Tıp Üniversitesi Hachioji Tıp Merkezi, Nöroşirurji Kliniği, Tokyo-Japonya

Penetran yaralanmanın neden olduğu eksternal karotis arter (EKA) psödoanevrizmaları seyrek görülen bir vasküler anomalidir. Eksternal karotis arter segmentinin eksplorasyonu standart tedavi olmasına rağmen, cerrahi olarak ulaşılması zor alanda kanamanın kaynağını bulmada zorluk varsa endovasküler tedavi (EVT) düşünülebilir. Burada EKA’nın ana gövdesinde psödoanevrizmalı III. zon boyun penetran yarasının neden olduğu kanamanın neden olduğu koagülopatiyle birlikte kanaması durdurulamayan genç bir hastayı tedavi ettik. Hasta başarılı hemostazın sağlandığı EVT geçirmiştir. PubMed verilerine dayanan literatür derlemeleri sonucu EVT ile tedavi edilmiş penetran EKA yaralanmalarına ait 155 yayınlanmış olgu raporu saptanmıştır. Endovasküler tedavinin, boyunda penetran yaralanma sonrası oluşan rüptüre EKA psödoanevrizmasının yol açtığı kanamanın neden olduğu koagülopati hastalarında etkili bir alternatif cerrahi tedavi olduğu kararına vardık.

Anahtar Kelimeler: Boyun, girişimsel radyoloji, kanama, penetran, silahla yaralanma, şok, yaralanma.

Junya Tsurukiri, Eitaro Okumura, Hiroshi Yamanaka, Hiroyuki Jimbo, Akira Hoshiai. Emergency endovascular treatment of a ruptured external carotid artery pseudoaneurysm caused by a cervical stab wound: A case report and literature review. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 433-437

Corresponding Author: Junya Tsurukiri, Japan
Manuscript Language: English