p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
A rare cause of left lower quadrant abdominal pain: acute appendicitis with situs inversus totalis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(3): 268-270

A rare cause of left lower quadrant abdominal pain: acute appendicitis with situs inversus totalis

Erdal Karagülle1, Emin Türk1, Erkan Yıldırım2, Gökhan Moray1
1Department Of General Surgery, Baskent University, Ankara, Turkey
2Department Of Radiology, Baskent University, Ankara, Turkey

For the patient admitted with right lower quadrant abdominal pain, acute appendicitis is the most frequently considered diagnosis. Appendectomy is the most common of all emergency operations. However, there may be several reasons for left lower quadrant abdominal pain. Situs inversus totalis is an anomaly that occurs during embryonic development when intraabdominal and intrathoracic organs have reverse localization. In this case report, we present a patient who was admitted with left lower quadrant abdominal pain and was diagnosed as situs inversus totalis and acute appendicitis. In view of the legal repercussions for doctors as a result of erroneous diagnosis and treatment, we think that adequate evaluation of the studies in the emergency service is important and that the radiological investigations have to be used appropriately and sufficiently.

Keywords: Acute appendicitis, computed tomography; situs inversus totalis; abdominal pain; left lower quadrant.

Karın sol alt kadran ağrısının nadir bir sebebi: Situs inversus totalisli hastada akut apandisit

Erdal Karagülle1, Emin Türk1, Erkan Yıldırım2, Gökhan Moray1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı, Ankara

Sağ alt kadran ağrısıyla başvuran hastada ilk akla gelen tanılardan biri akut apandisittir. Apendektomi en sık yapılan acil cerrahi ameliyattır. Karın sol alt kadran ağrısının çok değişik nedenleri olabilir. Situs inversus totalis embriyonik gelişim sırasında meydana gelen bir anomalidir. Bu anomalide karın ile toraks içi organlar ters yerleşimlidir. Bu olgu sunumunda sol alt kadran ağrısıyla başvuran, incelemeler sonrası situs inversus totalis ile birlikte akut apandisit tanısı konulan olgu tartışıldı. Hekimlere yanlış tanı ve tedavi sonrası açılan davalar göz önüne alınırsa, acil serviste yapılan tüm incelemelerin yeterli değerlendirilmesi ve eldeki radyolojik imkanlardan doğru ve yeterince yararlanılması gerektiği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, bilgisayarlı tomografi; situs inversus totalis; karın ağrısı; sol alt kadran.

Erdal Karagülle, Emin Türk, Erkan Yıldırım, Gökhan Moray. A rare cause of left lower quadrant abdominal pain: acute appendicitis with situs inversus totalis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(3): 268-270

Corresponding Author: Erdal Karagülle, Türkiye
Manuscript Language: Turkish