p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The epidemiology of acute occupational hand injuries treated in emergency departments in Foshan City, South China [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 302-310 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.59020

The epidemiology of acute occupational hand injuries treated in emergency departments in Foshan City, South China

Zhixin Wu1, Yueming Guo2, Junqing Gao2, Jianyi Zhou1, Shufang Li1, Zhaohui Wang2, Shangming Huang1, Shaojuan Huang1, Yingying Li1, Jingli Chen1, Mingfeng He1
1Department of Critical Care and Emergency Medicine, Foshan Hospital of Traditional Chinese Medicine, Foshan, China
2Department of Orthopedic Surgery, Foshan Hospital of Traditional Chinese Medicine, Foshan, China

BACKGROUND: Despite the magnitude of occupational hand injuries, there are no authoritative guidelines for hand injury prevention, and little research has been done to investigate the epidemiology of acute occupational hand injuries in South China or other developing areas. In this study, the epidemiology of acute occupational hand injuries treated in emergency departments (EDs) in Foshan City, South China, was examined and data were supplied to assist with preventive strategies in similar developing regions.
METHODS: A multicenter study was prospectively designed and conducted in 5 large hospital EDs in Foshan City from July 2010 to June 2011. An anonymous questionnaire was designed specifically to collect the data for this study.
RESULTS: A total of 2142 patients with acute occupational hand injury completed the questionnaire within the 1-year study period. Results indicated that most occupational hand injuries were caused by machinery. Hand injury type and site of the injury did not correspond to age, but were related to gender and job category. July and August 2010 were the peak periods of admission to EDs, while January and February 2010 were the trough periods.
CONCLUSION: Epidemiological data enhance our knowledge of acute occupational hand injuries and could play a role in the prevention and treatment of future occupational hand injuries.

Keywords: Emergency department, epidemiology; hand; occupational injury; trauma.

Güney Çin Foshan ilinde acil servislerde tedavi edilen mesleksel akut el yaralanmalarının epidemiyolojisi

Zhixin Wu1, Yueming Guo2, Junqing Gao2, Jianyi Zhou1, Shufang Li1, Zhaohui Wang2, Shangming Huang1, Shaojuan Huang1, Yingying Li1, Jingli Chen1, Mingfeng He1
1Geleneksel Çin Tıbbı Foshan Hastanesi, Tıbbi Bakım ve Acil Tıp Bölümü, Foshan, Çin Halk Cumhuriyeti
2Geleneksel Çin Tıbbı Foshan Hastanesi, Ortopedik Cerrahi Bölümü, Foshan, Çin Halk Cumhuriyeti

AMAÇ: Mesleksel el yaralanmalarının kapsamına rağmen el yaralanmalarını korunmasına ilişkin yetkin kılavuzlar mevcut olmadığı gibi Güney Çin veya diğer gelişmekte olan alanlarda akut mesleksel el yaralanmalarının epidemiyolojisi az sayıda çalışmada araştırılmıştır. Bu çalışmada Güney Çin Foshan ilindeki acil servislerde tedavi edilmiş akut mesleksel el yaralanmalarının epidemiyolojisini araştırdık ve gelişmekte olan benzer alanlarda koruyucu stratejilere ilişkin veriler sağladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Foshan ilinde beş büyük hastanenin acil bölümlerinde ileriye yönelik ve çok merkezli çalışma tasarlanıp yürütüldü. Bu çalışmada verileri toplamak için özellikle tasarlanmış bir adsız anket formu kullanıldı.
BULGULAR: Akut mesleksel el yaralanması olan toplam 2142 denek bir yıllık çalışma dönemi içinde anket formlarını doldurmuştur. Mesleksel el yaralanmalarının çoğuna makineler neden olmuştu. El yaralanmasının tipi ve yaralanmanın yeri yaş farklılıklarıyla değil cinsiyet ve işin kategorisiyle ilişkiliydi. Acil servislere en çok Temmuz ve Ağustos 2010 aylarında en az Ocak ve Şubat 2010 aylarında hasta kabulü olmuştur.
TARTIŞMA: Epidemiyolojik veriler akut mesleksel el yaralanmalara ait bilgimizi artırmakta ve gelecekte mesleksel el yaralanmalarının engellenmesi ve tedavisinde rol oynayabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil bölüm, el; epidemiyoloji; mesleksel yaralanma; travma.

Zhixin Wu, Yueming Guo, Junqing Gao, Jianyi Zhou, Shufang Li, Zhaohui Wang, Shangming Huang, Shaojuan Huang, Yingying Li, Jingli Chen, Mingfeng He. The epidemiology of acute occupational hand injuries treated in emergency departments in Foshan City, South China. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 302-310

Corresponding Author: Zhixin Wu, United States
Manuscript Language: English