p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Endovascular treatment of left carotid artery to left subclavian vein AV fistula due to stab injury: case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 79-81

Endovascular treatment of left carotid artery to left subclavian vein AV fistula due to stab injury: case report

Fürüzan Numan1, Harun Arbatlı2, Murat Arpaz2, Oğuz Yılmaz2, Naci Erciyes Yağan2, Bingür Sönmez2
1Department Of Invasive Radiology, Memorial Hospital, Istanbul
2Department Of Cardiovascular Surgery, Memorial Hospital, Istanbul

Penetrating injuries to the neck have high morbidity and mortality rates because of the multiple vital structures present within this anatomic region. Endovascular treatment of an AV fistula of left common carotid artery and left subclavian vein subsequent to stab injury of the left supraclavicular region is presented in this case report.

Keywords: AV fistula, carotid; endovascular treatment.

Bıçaklanma sonrası sol karotis ve sol subklaviyan ven arasında gelişen AV fistülün endovasküler tedavisi: Olgu sunumu

Fürüzan Numan1, Harun Arbatlı2, Murat Arpaz2, Oğuz Yılmaz2, Naci Erciyes Yağan2, Bingür Sönmez2
1Memorial Hastanesi, Girişimsel Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Memorial Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Boyundaki penetran yaralanmalar, bu anatomik bölgede yer alan birçok vital yapı nedeniyle yüksek morbidite ve mortaliteye sahiptir. Bu olgu sunumunda sol supraklaviküler bölgedeki bıçaklanma sonrası gelişen sol ana karotis ve sol subklaviyan ven arasındaki AV fistülün endovasküler tedavisi anlatıldı.

Anahtar Kelimeler: AV fistül, endovasküler tedavi; karotis.

Fürüzan Numan, Harun Arbatlı, Murat Arpaz, Oğuz Yılmaz, Naci Erciyes Yağan, Bingür Sönmez. Endovascular treatment of left carotid artery to left subclavian vein AV fistula due to stab injury: case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 79-81

Corresponding Author: Harun Arbatlı, Türkiye
Manuscript Language: English