p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Where should the damage control surgery be performed, at the nearest health center or at a fully equipped hospital? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 273-277 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.63833

Where should the damage control surgery be performed, at the nearest health center or at a fully equipped hospital?

Mustafa Ugur1, Seckin Akkucuk1, Yavuz Savas Koca2, Cem Oruc1, Akin Aydogan1, Erol Kilic1, Ibrahim Yetim1, Muhyittin Temiz1
1Department Of General Surgery, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
2Department Of General Surgery, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey

BACKGROUND: Transport of casualties from a combat area to a fully equipped hospital where all techniques of damage control surgery (DCS) can be performed requires a great deal of time. Therefore, prior to transport, prompt control of hemorrhage and contamination should be achieved, and resuscitative procedures should be performed at the nearest health center. The aim of the present study was to investigate the effect of the location at which DCS was performed on rates of mortality.
METHODS: The present retrospective study included 51 combat casualties who underwent DCS at the present clinic or at hospitals nearest the combat area due to high kinetic energy gunshot injuries to the abdomen between 2010 and 2015. Patients were evaluated in terms of acidosis, hypothermia, coagulopathy, and mortality.
RESULTS: Patients were divided into 2 groups depending on the location where the first step of DCS was performed: (1) at the present hospital or (2) at other hospitals. Group 1 comprised 26 patients (51%), and Group 2 comprised 25 (49%). Total mortality occurred in 23 (45.1%) patients, including 15 (57.7%) patients in Group 1 and 8 (32%) in Group 2. In Group 1, mean time from injury to hospital admission was longer, and deep acidosis, hypothermia, and coagulopathy were more marked.
CONCLUSION: Initial surgical control of hemorrhage and contamination in patients injured by high kinetic gunshots should be promptly achieved at the nearest health center. In this way, acidosis, hypothermia, and coagulopathy can be prevented, and the risk of mortality can be reduced.

Keywords: Damage control surgery, locality of surgery, mortality.

Hasar kontrol cerrahisi nerede yapılmalı? Yapılabilecek en yakın yerde mi, tam donanımlı hastanede mi?

Mustafa Ugur1, Seckin Akkucuk1, Yavuz Savas Koca2, Cem Oruc1, Akin Aydogan1, Erol Kilic1, Ibrahim Yetim1, Muhyittin Temiz1
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Hatay
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

AMAÇ: Savaş koşullarında ciddi şekilde yaralanmış hastaları hasar kontrol cerrahisinin tüm aşamalarını başarıyla yapabilecek tam donanımlı hastanelere nakletmek için uzun süreye ihtiyaç vardır. Bu nedenle savaşta yaralananlar ya yaralanma alanına yakın birimlerde kanama ve kontaminasyon kontrolü sağlanarak yada sadece resusitatif işlemler yapılarak tam donanımlı hastanelere sevk edilmektedir. Bu çalışmanın amacı hasar kontrol cerrahisinin yapıldığı yer ile mortalite arasındaki ilişkiyi belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmaya 2010–2015 yılları arasında abdominal bölgeden yüksek kinetik enerjili ateşli silahlarla yaralandıktan sonra hastanemizde ya da yaralanma yerine daha yakın diğer hastanelerde hasar kontrol cerrahisi yapılan 51 hasta dahil edildi. Hastalar hasar kontrol cerrahisinin ilk aşamasını oldukları yere göre gruplandırılarak asidoz, hipotermi, koagülopati ve mortalilte açısından değerlendirildi.
BULGULAR: İlk ameliyatı hastanemizde olanların sayısı 26’idi (%51). Diğer hastanelerde ameliyat olanların sayısı 25’di (%49). Tüm hastaların %45.1’i (n=23) kaybedildi. İlk ameliyatı hastanemizde yapılanların %57.7’si (n=15); diğer hastanelerde yapılanların %32.0’si (n=8) kaybedildi. Hastanemizde ameliyat olanlarda başvuru zamanı daha uzundu. Asidoz, hipotermi ve koagülopati daha belirgindi.
TARTIŞMA: Abdominal bölgeden yüksek kinetik enerjili silahlarla yaralananlarda kanama ve kontaminasyonun erken kontrolü yapılabilecek en yakın yerde gerçekleştirilmelidir. Bu uygulama asidoz, hipotermi ve koagülopati gelişmesini önleyebilir ve böylece mortalite oranının düşürülmesinde etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ameliyatın yapıldığı yer, hasar kontrol cerrahisi, mortalite.

Mustafa Ugur, Seckin Akkucuk, Yavuz Savas Koca, Cem Oruc, Akin Aydogan, Erol Kilic, Ibrahim Yetim, Muhyittin Temiz. Where should the damage control surgery be performed, at the nearest health center or at a fully equipped hospital?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 273-277

Corresponding Author: Mustafa Ugur, Türkiye
Manuscript Language: English