p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
A swallowed metal nail entrapped in the right psoas muscle [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(4): 399-401 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.66814

A swallowed metal nail entrapped in the right psoas muscle

İhsan Yıldız, Yavuz Savaş Koca, İbrahim Barut
Department Of General Surgery,school Of Medicine,süleyman Demirel Univercity, Isparta,turkey

Foreign body ingestion can be caused by many factors, including hallucination in patients with mental retardation. Most ingested foreign bodies are naturally discharged, though surgical intervention is necessary in some cases. Endoscopic intervention often leads to successful outcome, though open surgery may be required in certain instances. A 29-year-old mentally retarded woman presented to emergency services with a 2-day history of right lumbar pain that increased with movement. Physical examination revealed no specific sign beyond palpable tenderness in the right lumbar region. Radiological examination revealed a metal nail in the upper right quadrant, stretching obliquely toward the retroperitoneum. Endoscopy failed, and the nail was extracted via laparotomy. Foreign body ingestion may occur in patients of any age, but is more common in the pediatric population and in patients with mental retardation. Commonly ingested foreign bodies include daily objects, toys, and dentures, though they may differ in patients with mental retardation. The treatment of such cases requires a diversity of methods and experience. Foreign body ingestion should be kept in mind when a patient presents with pain in the right lumbar region, particularly in patients with mental retardation.

Keywords: Duodenal perforation, swallowed foreign body.

Sağ psoas kasına saplanan yutulmuş çivi

İhsan Yıldız, Yavuz Savaş Koca, İbrahim Barut
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Isparta

Yabancı cisim yutulması bilinçsiz ya da bilinçli olabilmektedir. Bilinçsiz olanların çoğu, üç ay–altı yaş arası çocuklarda, çok ileri yaşlarda, kazayla veya mental problemli kişilerde halüsinasyon gibi bir nedenle olabilmektedir. Bu cismlerin çoğu doğal yoldan atılmaktadır. İki gündür sağ lomber bölgede hareketle artan ağrı şikayeti ile acil servise getirilen, 29 yaşındaki mental retarde kadın hastanın fizik incelemesinde palpasyonla sağ lomber hassasiyet dışında bir özellik yoktu. Yapılan radyolojik değerlendirmede sağ üst kadranda retroperitona oblik olarak uzanım gösteren ve endoskopik olarak çıkartılamayan metal çivi laparotomi yapılarak çıkarıldı. Yabancı cisim yutulması birçok nedenle olabilmektedir. Mental retarde hastalarda halüsinasyonla yabancı cisim yutulması bildirilmekte ve aynı şekilde bizim hastamız da mental retarde idi. Ancak yutulan cisimin akut karın oluşturmadan sağ yan ağrısına neden olması olası bir komplikasyon olarak akılda tutulmalıdır. Özellikle mental retarde hastalarda olmak üzere sağ yan ağrısı ile gelen hastalarda yabancı cisim yutulması akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Duodenum perforasyonu, yabancı cisim yutulması.

İhsan Yıldız, Yavuz Savaş Koca, İbrahim Barut. A swallowed metal nail entrapped in the right psoas muscle. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(4): 399-401

Corresponding Author: İhsan Yıldız, Türkiye
Manuscript Language: English