p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
Strangulated inguinal hernia accompanied by paratesticular leiomyosarcoma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 307-310 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.68709

Strangulated inguinal hernia accompanied by paratesticular leiomyosarcoma

Birol Agca1, Yalin Iscan1, Timucin Aydin1, Aytaç Şahin2, Kemal Memisoglu1
1Department of General Surgery, University of Health Sciences, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Urology, University of Health Sciences, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

Sarcomas that arise from the spermatic cord constitute 2.1% of soft tissue sarcomas and are observed at a rate of 1% to 2% in the genitourinary system. A 74-year-old patient presented at the emergency department with complaints of groin pain and swelling persisting for 3 days. On physical examination, a firm mass that was approximately 5x5 cm in size and could not be reduced was observed at the right inguinal area as well as a right inguinal hernia. Computed tomography revealed a large hernia sac in the right inguinal area and a mass that was 77x55 mm in size within the hernial sac. A radical orchiectomy and hernia repair were performed. A diagnosis of leiomyosarcoma was made based on the pathological evaluation of the mass. At the 7-month postoperative follow-up, no local relapse or distant metastasis was found. To conclude, although paratesticular leiomyosarcoma is rare, it should be kept in mind as one of the possible diagnoses for older patients presenting with an inguinal mass.

Keywords: Inguinal hernia, leiomyosarcoma; paratesticular tumor.

Strangüle inguinal herniye eşlik eden paratestiküler leiomiyosarkom

Birol Agca1, Yalin Iscan1, Timucin Aydin1, Aytaç Şahin2, Kemal Memisoglu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

Spermatik kord kaynaklı sarkomlar yumuşak doku sarkomlarının %2.1 ve genitoüriner sistemde ise %1–2 oranlarında görülen nadir malignitedir. Yetmiş dört yaşında erkek hasta son üç gündür süren kasık ağrısı ve şişlik şikâyeti ile acil polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenede sağ inguinal bölgede yaklaşık 5x5 cm boyutlarında sert redükte edilemeyen kitle ve sağ inguinal herni tespit edildi. Bilgisayarlı tomografide sağ inguinal bölgede büyük bir herni kesesi ve içerisinde 77x55 mm ölçülerinde kitle saptanan hastaya radikal orşiektomi ve herni onarımı yapıldı. Kitlenin patolojik değerlendirmesinde paratestiküler leiomyosarkom tanısı konuldu. Ameliyat sonrası yedinci ayda lokal nüks veya uzak metastaz izlenmedi. Sonuç olarak paratestiküler leiomyosarkomlar nadir görülmelerine rağmen özellikle inguinal kitle ile başvuran ileri yaştaki hasta grubunda akılda tutulması gereken bir durumdur.

Anahtar Kelimeler: Kasık fıtığı, leiomyosarkom; paratestiküler tümör.

Birol Agca, Yalin Iscan, Timucin Aydin, Aytaç Şahin, Kemal Memisoglu. Strangulated inguinal hernia accompanied by paratesticular leiomyosarcoma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 307-310

Corresponding Author: Birol Agca, Türkiye