p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
“Retro-sartorius bypass” an alternative method during graft infection due to gunshot wound: a case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(3): 242-244

“Retro-sartorius bypass” an alternative method during graft infection due to gunshot wound: a case report

Cengiz Bolcal, Hakan Bingöl, Ahmet Turan Yılmaz, Harun Tatar
Department Of Cardiovascular Surgery, Gülhane Military Academy Of Medicine, Ankara, Turkey

Graft infections can be seen after the peripheric vascular operations using synthetic graft. The patient who had femoro-femoral bypass with synthetic graft after a gunshot wound admitted to our department with graft infection and wide tissue loss. The distal pedal pulses were palpable. At the fifth day, the patient had a bleeding on the graft site and underwent emergency operation. Firstly the infected graft material was excised. Then the proximal end of the PTFE graft anastomosed to the external iliac artery with the lomber incision. A tunnel was formed just medial to the superior crista iliaca and under the inguinal ligament. The PTFE graft was passed through this tunnel excluding the infected area behind sartorius muscle and anastomosed to superficial femoral artery. Control angiography revealed that anastomoses were patent. At the graft infections which are especially with wide tissue loss, the retro-sartorious bypass surgery can be performed successfully as an alternative procedure.

Keywords: Femoral vein/surgery, graft infection; peripheral vascular diseases/surgery; prosthesis-related infections/surgery.

Ateşli silah yaralanmasına bağlı greft enfeksiyonlarında alternatif yöntem “retro-sartorius baypas”: Olgu sunumu

Cengiz Bolcal, Hakan Bingöl, Ahmet Turan Yılmaz, Harun Tatar
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Sentetik greft kullanılan periferik damar ameliyatlarından sonra greft enfeksiyonları görülebilir. Ateşli silahlı yaralanmasından sonra sentetik greftle femoro-femoral baypas yapılan ve geniş doku defekti bulunan bir hasta kliniğimize kabul edildi. Distal pedal nabızlar palpe edilebiliyordu. Beşinci günde hastada greft bölgesinde kanama oldu ve hasta acil olarak ameliyata alındı. İlk olarak enfekte greft materyeli çıkarıldı. Daha sonra lomber insizyonla eksternal iliyak artere PTFE greftin proksimal anastomozu yapıldı. Krista iliyaka süperiyorun mediyalinden ve inguinal ligamentin altından bir tünel oluşturuldu. Enfekte alanı dışarıda bırakacak şekilde sartorius kasının arkasından, PTFE greft bu tünelden geçirildi ve süperfisiyal femoral artere anastomoz edildi. Kontrol anjiyografisinde anostomozların açık olduğu gözlendi. Geniş doku kayıplarının bulunduğu greft enfeksiyonlarında alternatif bir girişim olarak retro-sartorius baypas başarıyla uygulanabilir bir seçenektir.

Anahtar Kelimeler: Femoral ven/cerrahi, greft enfeksiyonu; periferik damar rahatsızlığı/cerrahi; protez ilişkili enfeksiyon/cerrahi.

Cengiz Bolcal, Hakan Bingöl, Ahmet Turan Yılmaz, Harun Tatar. “Retro-sartorius bypass” an alternative method during graft infection due to gunshot wound: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(3): 242-244

Corresponding Author: Cengiz Bolcal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish