p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
External mandibular fixation for gunshot fractures: report of 2 cases [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(6): 741-745 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.77315

External mandibular fixation for gunshot fractures: report of 2 cases

Begüm Elbir1, Nasuh Kolsuz2, Altan Varol1
1İstanbul Bahçeşehir University, Faculty of Dentistry, Department of Oral & Maxillofacial Surgery, İstanbul-Türkiye
2Antalya Bilim University, Faculty of Dentistry, Department of Oral & Maxillofacial Surgery, Antalya-Türkiye

High-energy ballistic injuries may cause comminuted facial fractures. Treatment of such fractures might be challenging because of in-fection and soft- and hard-tissue loss. These cases may not be amenable to open reduction and internal fixation. We present 2 cases of gunshot fractures, for which external fixation was used as a surgical step before definitive treatment. With the use of external fixation, existing infection had been controlled and soft tissues had been restored, which allowed oral rehabilitation with reconstruction plates and autogenous bone grafting, if needed.

Keywords: Comminuted fracture, external fixator; mandible.

Ateşli silah yaralanmalarında eksternal fiksasyon: İki olgu raporu

Begüm Elbir1, Nasuh Kolsuz2, Altan Varol1
1İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Antalya Bilim Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya

Yüksek enerjili balistik yaralanmalar çok parçalı fasiyal kırıklara yol açabilmektedir. Bu kırıkların tedavisi enfeksiyon ve sert ve yumuşak doku kaybı nedeniyle zorlayıcı olabilir. Böyle vakalar açık redüksiyon ve internal tespit için uygun olmayabilir. Bu raporda eksternal fiksasyonun esas tedavi öncesinde cerrahi bir aşama olarak uygulandığı 2 ateşli silah yaralanması vakası sunuldu. Eksternal fiksasyon uygulaması ile var olan enfeksiyon kontrol altına alınmış ve yumuşak dokular tamir edilmiştir. Bu sayede rekonstrüksiyon plakları ve gerekli ise otojen kemik greftleme yardımı ile oral rehabilitasyona uygun ortam sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok parçalı kırık, ekternal fiksatör; silahlı ateş yaralanması.

Begüm Elbir, Nasuh Kolsuz, Altan Varol. External mandibular fixation for gunshot fractures: report of 2 cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(6): 741-745

Corresponding Author: Begüm Elbir, Türkiye
Manuscript Language: English