p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 5 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Emergency surgery due to go-kart injuries: report of two consecutive cases [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(5): 458-460 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.80000

Emergency surgery due to go-kart injuries: report of two consecutive cases

Kerim Bora Yılmaz, Melih Akıncı, Oskay Kaya, Hakan Kulaçoğlu
Diskapi Yildirim Beyazit Teaching And Research Hospital, 4. General Surgery Department, Ankara, Turkey

Injury due to go-karting accidents is a new kind of surgical emergency in Turkey and may show variations between patients. There are special details as relate to the design of the vehicles and patient characteristics. We report two seriously injured patients as a result of two different go-kart accidents. Severe intraabdominal hemorrhage due to liver laceration was seen in one patient and mesenteric intestinal avulsion in the other. Both patients were treated surgically and discharged uneventfully.

Keywords: Emergent surgery, go-kart; trauma.

Go-kart yaralanmalarına bağlı acil cerrahi: Ardışık iki olgunun sunumu

Kerim Bora Yılmaz, Melih Akıncı, Oskay Kaya, Hakan Kulaçoğlu
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Go-kart kazasına bağlı yaralanma Türkiye’de yeni bir acil cerrahi türüdür. Hastalara göre çok değişik şekillerde izlenebilirler. Araçların tasarımı ve hasta karakteristikleri arasında ince ayrıntılarlar vardır. Bu yazıda, iki farklı go-kart kazasında iki ciddi yaralanma olgusu sunuldu. Bu hastalarda karaciğer laserasyonu ve mezenterik intestinal avulsiyona bağlı şiddetli karın içi kanama izlendi. Hastalar cerrahi yöntemlerle tedavi edildi, problemsiz olarak taburcu edildiler.

Anahtar Kelimeler: Acil cerrahi, go-kart; travma.

Kerim Bora Yılmaz, Melih Akıncı, Oskay Kaya, Hakan Kulaçoğlu. Emergency surgery due to go-kart injuries: report of two consecutive cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(5): 458-460

Corresponding Author: Kerim Bora Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: English