p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Spiked railing penetration that causes injuries in the upper extremities of children [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(2): 145-148 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.85349

Spiked railing penetration that causes injuries in the upper extremities of children

Egemen Ayhan1, Kadir Çevik2, Melih Bağır3, Mehmet Çolak4, Metin Manouchehr Eskandari4
1Department of Orthopaedics and Traumatology & Hand Surgery, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin-Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology & Division of Hand Surgery, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana-Turkey
4Department of Orthopaedics and Traumatology & Hand Surgery, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin-Turkey

BACKGROUND: Children have a curiosity for climbing walls, stairs, and railings and have an increased risk of falling. Here, we report our experience with railings causing injuries by penetrating the upper extremities, and aim to call attention to spiked railing injuries in children.
METHODS: We report on five children with a mean age of 8.8. All of the children were male. The penetrating railing parts were removed in a surgical room.
RESULTS: The injured structures repaired immediately were as follows: flexor digitorum profundus tendon, A4 pulley, volar plate of the distal interphalangeal joint, radial digital nerve, ulnar digital artery, and radial digital artery.
CONCLUSION: Spiked railings can lead to significant injury that requires further exploration. Boys particularly are at risk, and parents should be alert regarding these type of injuries. We recommend a standard regulation for fence erection, and we wish to warn owners of this type of fence regarding probable legal sanctions.

Keywords: children, penetrating injury; spiked railings; upper extremity.

Çocuklarda korkuluk demiri ile üst ekstremite penetran yaralanmaları

Egemen Ayhan1, Kadir Çevik2, Melih Bağır3, Mehmet Çolak4, Metin Manouchehr Eskandari4
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji - El Cerrahisi, Ankara
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Mersin
3Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji - El Cerrahisi, Samsun
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji - El Cerrahisi, Mersin

AMAÇ: Çocuklar duvarlara, merdivenlere ve korkuluklara tırmanmaya meraklıdır. Bu durum düşme sonucu travmaları da artırmaktadır. Çalışmamızda korkuluk demiri ile üst ekstremite penetran yaralanması olan çocuk hastalarımızdaki tecrübelerimizi paylaşmayı ve çocuklardaki bu tip yaralanma riskine dikkat çekmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda ortalama yaşı 8.8 olan beş erkek çocuk dâhil edildi. Saplanmış olan korkuluk demirleri ameliyathanede çıkartıldı.
BULGULAR: Eksplorasyon sonucu yaralandığı tespit edilen yapılar (fleksör digitorum profundus tendonu, A4 pulleyi, distal interfalangeal eklem volar plak, radial dijital sinir, ulnar dijital sinir ve radial dijital arter) hemen onarıldı.
TARTIŞMA: Korkuluk demiri yaralanmaları, ameliyathanede eksplorasyon gerektirmekte ve önemli yapıların yaralanmasına neden olabilmektedir. Özellikle erkek çocukları risk altındadır ve ebeveynler bu açıdan dikkatli olmalıdır. Korkuluk demirlerinin kullanımında standart bir hukuki düzenleme olması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu çalışmayı, olası yaralanmalar açısından toplumun, olası hukuki sonuçları açısından da kullanan kurumların ve kişilerin dikkatine sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, korkuluk demiri; penetran yaralanmalar; üst ekstremite.

Egemen Ayhan, Kadir Çevik, Melih Bağır, Mehmet Çolak, Metin Manouchehr Eskandari. Spiked railing penetration that causes injuries in the upper extremities of children. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(2): 145-148

Corresponding Author: Egemen Ayhan, Türkiye
Manuscript Language: English