p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
A different approach to simultaneously injured ulnar and radial arteries: Translocation of an arterial segment [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(2): 202-204 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.87682

A different approach to simultaneously injured ulnar and radial arteries: Translocation of an arterial segment

Hamit Serdar Başbuğ, Macit Bitargil, Kanat Özışık
Department Of Cardiovascular Surgery, Kafkas University, Kars, Turkey

Upper-extremity arterial injury is a common and serious condition that may lead to amputation if improperly treated. Ligation of the ulnar or radial artery is frequently performed by vascular surgeons as a method of treatment, which should be avoided, particularly if the radial and ulnar arteries were both injured. A different approach to reconstruction is described in the present report.

Keywords: Radial artery, ulnar artery, vascular injury.

Birlikte yaralanmış ulnar ve radial arter onarımına farklı bir yaklaşım: Arteriyel segment translokasyonu

Hamit Serdar Başbuğ, Macit Bitargil, Kanat Özışık
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kars

Üst ekstremite arter yaralanmaları, yaygın görülen ve ciddi bir durumdur ve eğer doğru tedavi edilmezse ekstremiteyi amputasyona kadar götürebilir. Radial ya da ulnar arterin bağlanması, vasküler cerahlar tarafından sıkça uygulanan bir tedavi metotudur. Eğer radial ve ulnar arterler her ikisi birden yaralanmışsa, bundan özellikle kaçınmak gerekir. Bu olguda, birlikte yaralanmış radial ve ulnar arterin tamirine yönelik farklı bir yaklaşım sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Radial arter, ulnar arter, vasküler yaralanma.

Hamit Serdar Başbuğ, Macit Bitargil, Kanat Özışık. A different approach to simultaneously injured ulnar and radial arteries: Translocation of an arterial segment. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(2): 202-204

Corresponding Author: Hamit Serdar Başbuğ, Türkiye
Manuscript Language: English