p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Laparoscopic resection and intracorporeal anastomosis of perforated small bowel caused by fish bone ingestion [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 572-574 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.88137

Laparoscopic resection and intracorporeal anastomosis of perforated small bowel caused by fish bone ingestion

Ahmet Cem Dural1, Muhammet Ferhat Çelik2, Hakan Yiğitbaş3, Cevher Akarsu1, Mahmut Doğan1, Halil Alış1
1Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Department Of General Surgery, Istanbul, Turkey
2Yedikule Surp Pırgic Armenian Hospital Foundation, Department Of General Surgery, Istanbul, Turkey
3Bagcilar Training And Research Hospital, Department Of General Surgery, Istanbul, Turkey

Presently described is case of a 52-year-old man who was admitted to the emergency department with 3-day history of epigastric pain. Abdominal examination revealed diffuse tenderness and muscle guarding. Plain abdominal X-ray showed free subdiaphragmatic air. The patient underwent diagnostic laparoscopy with presumptive diagnosis of peptic ulcer perforation. Laparoscopy showed several inflamed, edematous jejunal loops with proximal obstruction and perforation by an impacted fish bone. Completely intracorporeal resection and anastomosis using laparoscopic linear stapler was performed and segment of resected bowel was removed through trocar site. Postoperative period was uneventful, and the patient was discharged on fourth day.

Keywords: Fish bone, foreign body ingestion, perforation, small bowel.

Balık kılçığı yutulmasına bağlı gelişen ince bağırsak perforasyonunun laparoskopik rezeksiyon ve anastomozu

Ahmet Cem Dural1, Muhammet Ferhat Çelik2, Hakan Yiğitbaş3, Cevher Akarsu1, Mahmut Doğan1, Halil Alış1
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Bu yazıda, balık kılçığına bağlı jejunal perforasyon sonrası üç gündür olan epigastrik ağrı şikayeti ile acil servise başvuran 52 yaşında erkek hasta sunuldu. Yapılan karın incelemesinde yaygın hassasiyet ve rebound mevcuttu. Ayakta direkt karın grafisinde diafragma altı serbest hava tespit edildi. Hastaya peptik ülser perforasyonu ön tanısıyla tanısal laparoskopi uygulandı. Yapılan eksplorasyonda jejunal anslarda şiddetli enflamasyon, ödem, proksimal ince bağırsak anslarında obstrüksiyona bağlı dilatasyon ve balık kılçığına bağlı perforasyon odağı görüldü. Perfore ince bağırsak ansı laparoskopik stapler ile rezeke edilip karıniçi anastomoze edildi ve perfore segment trokar yerinden karın dışına alındı. Hastanın ameliyat sonrası takiplerinde sorunu olmadı ve dördüncü günde taburcu edildi. Bu örnekte balık kılçığına bağlı ince bağırsak perforasyonu ve obstrüksiyon gelişen hastada laparoskopik rezeksiyon ve anastomoz tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Balık kılçığı, ince bağırsak, perforasyon, yabancı cisim yutulması.

Ahmet Cem Dural, Muhammet Ferhat Çelik, Hakan Yiğitbaş, Cevher Akarsu, Mahmut Doğan, Halil Alış. Laparoscopic resection and intracorporeal anastomosis of perforated small bowel caused by fish bone ingestion. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 572-574

Corresponding Author: Ahmet Cem Dural, Türkiye
Manuscript Language: English