p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Penetrating cardiac injury in blunt trauma: a case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 228-230 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.88393

Penetrating cardiac injury in blunt trauma: a case report

Yüksel Dereli1, Murat Öncel2
1Department Of Cardiovascular Surgery Meram Medicine Faculty Necmettin Erbakan University Konya
2Department Of Thoracic Surgery Medicine Faculty Selçuk University Konya

Cardiac injuries may rarely be observed due to blunt thoracic traumas. Cardiac injury often creates a life-threatening condition requiring urgent surgical intervention, and follow-up of these patients should be carefully carried out in the perioperative period. These injuries depend on various factors including clinical presentation, type of injury, the time that passes until the patient reaches the hospital, bleeding, cardiac tamponade, or additional injuries. This article aimed to report a case who suffered penetrating cardiac injury in blunt thoracic trauma. Evaluated in the emergency department due to a motor vehicle accident, the 61-year-old male patient’s chest x-ray revealed pulmonary contusion, rib fractures and cardiac tamponade. The patient was operated emergently. Right atrial injury was observed in the operation. The cardiac injury was repaired with primary suture technique. Cardiac injury in patients with blunt thoracic trauma is likely to be observed. In these patients, careful physical examination, early diagnosis, and treatment are very important.

Keywords: Blunt trauma, penetrating cardiac injury, thoracic trauma.

Künt travmada penetran kardiyak yaralanma: Olgu sunumu

Yüksel Dereli1, Murat Öncel2
1NECMETTİN ERBAKAN UNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ AD KONYA
2SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ AD KONYA

Künt toraks travmasına bağlı olarak nadiren kardiyak yaralanmalar görülebilmektedir. Kardiyak yaralanma genellikle hayatı tehdit eden durum yaratır, acil cerrahi müdahele geretirir ve bu hastaların perioperetif dönemde dikkatli takip edilmesi gerekir. Klinik tablo, yaralanma şekli, hastaneye ulaşana dek geçen süre, kanama miktarı, kardiyak tamponad varlığı veya ilave yaralanmalar gibi değişik faktörlere bağlıdır. Bu yazıda, künt toraks travmasına bağlı olarak penetran kardiyak yaralanma tespit edilen bir olgu sunuldu. Acil serviste araç içi trafik kazası nedeniyle değerlendirilen 61 yaşındaki erkek olgunun akciğer grafisinde pulmoner kontüzyon, kot kırığı ve kardiyak tamponad saptandı. Acilen ameliyata alınan hastada sağ atriyum yaralanması gözlendi. Kardiyak yaralanma primer dikiş tekniği ile onarıldı. Sonuç olarak, künt toraks travmalı hastalarda kardiyak yaralanma ihtimali yüksektir. Bu hastalarda dikkatli fiziksel inceleme, erken tanı ve tedavi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Künt travma, penetran kardiyak yaralanma; toraks travması.

Yüksel Dereli, Murat Öncel. Penetrating cardiac injury in blunt trauma: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 228-230

Corresponding Author: Yüksel Dereli, Türkiye
Manuscript Language: Turkish