p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Endovascular treatment of traumatic thoracic aortic aneurysms: report of five cases and review of the literature [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 575-578

Endovascular treatment of traumatic thoracic aortic aneurysms: report of five cases and review of the literature

Oğuz Yılmaz1, Harun Arbatlı1, Gökçe Şirin1, Murat Arpaz2, Naci Erciyes Yagan1, Fürüzan Numan3, Bingür Sönmez1
1Memorial Hospital, Izmir Atakalp Cardiac Hospital, Department Of Cardiovascular Surgery, Istanbul, Turkey
2Izmir Atakalp Cardiac Hospital, Department Of Cardiovascular Surgery, Izmir
3Memorial Hospital, Department Of Interventional Radiology, Istanbul, Turkey

Endovascular stent-grafting of the aorta, as an alternative to open surgical techniques, is gaining in popularity everyday, especially in high-risk patients. Acute or chronic traumatic lesions of the descending aorta, especially after motor vehicle accidents, constitute such a group with a high-risk of morbidity and mortality. Here, we report the successful endovascular repair of acute and chronic traumatic thoracic aortic aneurysms after motor vehicle accidents in five patients.

Keywords: Endovascular treatment, thoracic aortic aneurysms; trauma.

Travmatik torasik aort anevrizmalarında endovasküler tedavi: Beş olgunun sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Oğuz Yılmaz1, Harun Arbatlı1, Gökçe Şirin1, Murat Arpaz2, Naci Erciyes Yagan1, Fürüzan Numan3, Bingür Sönmez1
1Memorial Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Izmir Atakalp Kalp Hastanesi,kalp Ve Damar Cerrahisi Bölümü, İzmir, Türkiye
3Memorial Hastanesi, Girişimsel Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Motorlu taşıt kazalarının giderek artan oranlarda karşımıza çıkması kalp ve büyük damar yaralanmalarının daha sık görülmesine yol açmaktadır. İnen aortanın gerek akut, gerekse kronik travmatik lezyonlarında endovasküler tedavi, bu konuda uzmanlaşmış merkezlerde düşük morbidite ve mortalite ile uygulanabilmektedir. Burada motorlu taşıt kazası sonrası akut veya kronik travmatik torasik aort anevrizması gelişen beş olgunun endovasküler stent-greft ile başarılı tedavisi anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endovasküler tedavi, torasik aort anevrizmaları; travma

Oğuz Yılmaz, Harun Arbatlı, Gökçe Şirin, Murat Arpaz, Naci Erciyes Yagan, Fürüzan Numan, Bingür Sönmez. Endovascular treatment of traumatic thoracic aortic aneurysms: report of five cases and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 575-578

Corresponding Author: Oğuz Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: English