p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
A CASE OF SOFT TİSSUE HEMATOMA DETECTED INCIDENTALLY ON 99m TC-LABELLED RBC GASTROINTESTINAL BLEEDING SPECT/CT [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-90376 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.90376

A CASE OF SOFT TİSSUE HEMATOMA DETECTED INCIDENTALLY ON 99m TC-LABELLED RBC GASTROINTESTINAL BLEEDING SPECT/CT

Rüya Erinç, Özge Vural Topuz, Muge Oner Tamam
Okmeydani Training And Research Hospital Nuclear Medicine Department

We report an incidental finding on 99mTc-labelled RBC gastrointestinal bleeding scintigraphy of a 49 year-old female patient referred to our clinic in order to localize the bleeding site. The patient has also been suffering from chronic renal insufficiency and received several interventions of femoral catheterization. During the follow-up, an intense uptake was observed at the right inguinofemoral area which is evaluated as a large soft tissue hematoma and confirmed by SPECT/CT subsequently. On the 24th hour delayed image an activity accumulation along the bowel trace on the right side of abdomen was seen as the evidence of the lower gastrointestinal bleeding.

Keywords: : 99mTc RBC scintigraphy, gastrointestinal bleeding, incidental finding, soft tissue hematoma.

Teknesyum-99m işaretli RBC Gastrointestinal kanama SPECT/CT ile rastlantısal yumuşak doku Hematomu tespit edilen olgu

Rüya Erinç, Özge Vural Topuz, Muge Oner Tamam
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Bölümü

Bu çalışmada kliniğimize başvuran 49 yaşında bir kadın hastanın kanama yerinin lokalize edilmesi amacıyla 99mTc işaretli RBC gastrointestinal kanama sintigrafisindeki rastlantısal bir bulgu sunuldu. Hastanın ayrıca kronik böbrek yetmezliği olup ve femoral kateterizasyon için çeşitli müdahaleler yapılmıştı. Takip sırasında sağ inguinofemoral bölgede büyük bir yumuşak doku hematomu olarak değerlendirilen ve daha sonra SPECT / CT ile doğrulanan artmış aktivite tutulumu gözlendi. Yirmidördüncü saatte alınan geç görüntüde, batın sağ tarafındaki bağırsak hattı boyunca bir aktivite birikimi, alt gastrointestinal kanamanın kanıtı olarak görüldü.

Anahtar Kelimeler: Teknesyum-99m işaretli RBC sintigrafi, Gastrointestinal kanama, rastlantısal bulgu, yumuşak doku hematomuCorresponding Author: Muge Oner Tamam, Türkiye